Waterproef van start | Maritiem Nederland
Nieuws
Waterproef van start

Waterproef van start

Mischa Brendel | zondag 2 november 2008

Vandaag is de landelijke oefening Waterproef van start gegaan. De oefening moet uitwijzen hoe goed verschillende instanties zijn voorbereid op de ergst denkbare overstroming in Nederland.

Waterproef staat onder de verantwoording en de regie van de Taksforce Management Overstromingen (TMO) en vindt plaats van 3 tot en met 7 november. Bestuurders en hulpdiensten van rijk, provincies, veiligheidsregio’s (gemeenten) en waterschappen in Nederland nemen deel aan de landelijke proef. Alle betrokkenen oefenen deze week op basis van het scenario de Ergst Denkbare Overstroming (EDO) hun bestuurlijke en operationele voorbereiding voor een dergelijke ramp.

De komende week vindt er elke dag een deeloefening plaats. Het schema ziet er als volgt uit:

  • 3 november: ‘Watergolf’, het kustscenario. Hier wordt de dreiging van een kustdoorbraak in scène gezet. Deze oefening is grotendeels een ‘oefening op papier’ toch zullen er ook plaatselijk daadwerkelijke evacuaties plaatsvinden en openingen in de waterkering gesloten met zandzakken.
  • 4 november: ‘Waterloop’, het rivierenscenario. Op deze dag wordt de dreiging van een dijkdoorbraak geoefend met de bijbehorende evacuatie. De versterking van een dijklichaam wordt geoefend, evenals de evacuatie van een aantal mensen.
  • 5 november: ‘Waterbassin’, het merenscenario. Op woensdag wordt er geoefend met een echte dijkdoorbraak, de respons daarop en het herstel en de wederopbouw van deze doorbraak.
  • 6 november: ‘Waterdamp’, de nafase. Wat moet er 20 dagen na een overstroming gebeuren? Hoe verlopen het herstel en de wederopbouw op een dergelijk moment?
  • 7 november: ‘Waterschout’, de risico- en crisiscommunicatie bij overstromingen. Op deze dag vindt er ook een grootschalige, multidisciplinaire reddingsdemonstratie plaats.

TMO is in 2006 in het leven geroepen met als taak te bevorderen dat bestuurders en hulpdiensten in Nederland vóór het einde van 2008 hun operationele voorbereidingen op dreigende overstromingen hebben verbeterd.

Partners Maritiem Nederland