Waal, Grave en sluizen in Zeeuwse delta blijven knelpunt | Maritiem Nederland
Nieuws
De Kreekraksluizen in het Schelde-Rijnkanaal vormen een knelpunt bij het opwaarderen van de Seine-Schelde verbinding.

Waal, Grave en sluizen in Zeeuwse delta blijven knelpuntRedactie | donderdag 17 september 2020
Binnenvaart, Baggeren, Havens

Het Centraal overleg Vaarwegen (COV) is blij met de investeringen van het kabinet in de 'natte' infrastructuur. Renovatie en vernieuwing is nodig om ook in de toekomst de voordelen van vervoer over water te kunnen benutten. Het kabinet zou meer aandacht moeten hebben voor de bevaarbaarheid van de Waal, de gebrekkige capaciteit van de sluizen in de Zeeuwse delta en de lange wachttijden bij de enkelsluis in Grave.

Naast investeringen in aanleg en deugdelijk beheer en onderhoud roept het COV op om ook te investeren in kennis en deskundig personeel bij Rijkswaterstaat. "Er is extra personeel nodig om de waterbouwkundige werken aan te besteden en in de uitvoering te begeleiden." Dit schrijven de brancheorganisaties die samenwerken in het COV (Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers en Evofenedex) in hun reactie op de Miljoenennota.

In de begroting van 2021 investeert het kabinet 1,3 miljard euro in vaarwegen, 300 miljoen meer dan in 2020. De hogere uitgaven in 2021 gaan onder meer naar de instandhouding van de huidige infrastructuur, waaronder onderhoud en vervanging van kunstwerken op de vaarwegen. Daarnaast investeert het kabinet onder meer in de verruiming van de Twentekanalen, Sluis II op het Wilhelminakanaal en extra ligplaatsen op de Merwede.

Door op diverse plaatsen onderhoud versneld uit te voeren, wil de regering oponthoud bij bruggen en sluizen verminderen. Minister van Nieuwenhuizen (IenW) stelt een half miljard euro beschikbaar om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. 

Zwaar achterstallig onderhoud

De brancheorganisaties kunnen de urgentie van deugdelijk beheer en onderhoud van de Nederlandse vaarwegen niet genoeg benadrukken. Dagelijks heeft de binnenvaart te maken met de effecten van 'zwaar achterstallig onderhoud' van de nautische kunstwerken. Dit leidt tot continue storingen bij sluizen en ongeplande stremmingen van korte en langere duur. Niet alleen binnenvaartondernemers ondervinden hiervan de gevolgen, maar ook havenbedrijven, verladers en de havens zelf.

In 2021 investeert het Rijk onder meer in maatregelen om de breedte en diepte van vaarwegen te handhaven en maatregelen om sluizen, bruggen en verkeersvoorzieningen blijvend te laten functioneren; het baggeren van grote rivieren als de Bovenrijn-Waal, Nederrijn-Lek en de Twentekanalen; verkeersmanagement op en rond het water, bediening van objecten en vaarwegmarkering. 

Het COV is blij dat het kabinet volgende jaar 50 miljoen euro extra uittrekt voor vaarwegen, maar roept op ook meer te investeren in de bevaarbaarheid van de Waal. "Door bodemerosie en verzanding voldoet de Waal niet meer aan de normen voor bevaarbaarheid die de Centrale Commissie voor de Rijnvaart stelt. De aanpak van de ‘harde laag’ bij Nijmegen is vertraagd en blijft daarmee een groot knelpunt voor de scheepvaart." 

Sluizen in Zeeuwse Delta

De sluizen in de Zeeuwse Delta vormen een knelpunt, nu de Seine-Schelde verbinding wordt opgewaardeerd tot een nieuwe hoofdtransportas. Uit de begroting van 2021 blijkt dat de passeertijden bij de Volkeraksluis, Kreekraksluis en Krammersluis verder zijn opgelopen. Het Rijk wil op hoofdtransportassen in 85 procent van de tijd voldoen aan de streefwaarde van 30 minuten voor een sluispassage. In werkelijkheid wordt slechts in 65 procent voldaan aan deze streefwaarde. Dat toont aan dat capaciteitsuitbreiding bij deze sluizen dringend nodig is, aldus het COV.

Op de Maas ondervindt de scheepvaart regelmatig lange wachttijden bij de enkelsluis in Grave. Het COV roept het kabinet op om wanneer de stuw gerenoveerd wordt in 2025 ook de schutcapaciteit uit te breiden zodat de Maas een volwaardig alternatief kan zijn voor de Waal ten tijde van droogte.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland