'Volumegroei scheepvaart maakt krimp in 2021 goed' | Maritiem Nederland
Nieuws
Vanuit Port of Moerdijk verzorgt CCT verbindingen met Spanje, Portugal, Noorwegen en het VK.

'Volumegroei scheepvaart maakt krimp in 2021 goed'

redactie | woensdag 14 juli 2021
Zeevaart, Binnenvaart

Dankzij een snelle opleving van de internationale goederenhandel, die vanaf de tweede helft van 2020 inzette, groeit het vrachtvolume van het Nederlandse vervoer over water dit jaar met 3,5 procent. "Door boven verwachting krachtig herstel van de industrie zet het herstel dit jaar door, met toenemende vraag naar grondstoffen. Per saldo zal naar verwachting de volumegroei dit jaar de krimp van 2020 goed maken", aldus het Economisch Bureau van ING. Voor 2022 verwacht de bank een verdere groei.

De internationale handel is de drijvende kracht voor de scheepvaart. Door sterk herstel van de handel van en naar China en Azië bevindt de wereldhandel zich halverwege 2021 ruim boven pre-coronaniveau, aldus de bank in het Vooruitzicht Transport en Logistiek. De handel leeft ook breder op en heropbouw van voorraden en het versterkende effect op de toelevering dragen hieraan bij. Zo is de handel met Duitsland via de binnenvaart in de eerste vier maanden van 2021 5 procent groter dan in 2019. Een ander gunstig signaal is dat inkoopmanagersindex van de industrie op een hoog niveau staat en er verdere groei wordt verwacht. 

Nederland profiteert niet optimaal

De Nederlandse zeevaart en de ruim 1.000 schepen die onder Nederlandse vlag varen hebben na een lastig jaar geprofiteerd van herstel van de wereldhandel en havenactiviteiten. Met veel short sea schepen laat dat zich echter niet 1 op 1 vergelijken met de wereldvloot, waar de resultaten van grote containerrederijen records breken. Pas in het tweede kwartaal overtrof het aantal scheepvaarbewegingen van en naar Nederlandse havens met 1.500 per week duidelijk het niveau van vorig jaar.

Dit leidt nu ook tot (gemiddeld) stijgende vrachtprijzen voor de Nederlandse zeevaart. In het  eerste kwartaal van 2021 daalde de omzet echter nog. Naar verwachting van de bank zet de positieve lijn zich in de rest van het jaar vanwege de sterke groei van de internationale handel door. Gunstig is dat het vervoer van en naar het VK zich nog steeds relatief goed lijkt te ontwikkelen. Anderzijds lijkt er overigens nog geen sprake van massaal regionaler inkopen, waar de shortsea sector van zou kunnen profiteren. 

Door de snelle opleving van de vervoersvraag in combinatie met beperkte capaciteit van schepen, terminals en containers en forse verstoringen tijdens de pandemie, bereiken de tarieven in de containervaart ongekende hoogten. Dit straalt ook af op kleinere schepen zoals ‘feeders’. Ook in de bulkvaart zijn de tarieven historisch gezien hoog, zo blijkt onder meer uit de Baltic Dry index. Dit geldt echter niet op alle routes en voor alle zeevracht (zoals stukgoed en Roll-on Roll-off). Ook in de tankvaart is het beeld door zwakkere marktomstandigheden minder rooskleurig.

Tarieven binnenvaart onder druk

Opvallend is dat de prijzen in de binnenvaart de afgelopen tijd juist onder druk stonden. Na het hoge prijsniveau tijdens en na het langdurige lage water in 2018 zijn de tarieven ook in contracten weer naar beneden bijgesteld, wat de afgelopen twee jaar doorwerkte in de omzet. De vervoersvraag is toegenomen, maar de capaciteit is zonder laag water nog altijd relatief ruim. 

Binnenland als groeimarkt

Hoewel 70 procent van de binnenvaart nog altijd de grens over gaat is het binnenland de groeimarkt. Het overheidsbeleid om meer gebruik te maken van de ‘Blue Road’ lijkt in het containervervoer te werken. Met het verder uitgebreide netwerk van inland terminals en bundeling is het binnenlandse containervervoer, ondanks uitdagingen rondom congestie en oplopende vertragingen in de havens, nog licht gegroeid.

Ook  de toekomst  voor de (internationale) containervaart ziet er volgens de bank positief uit. Zo is een nieuwe containerhaven in Bergen op Zoom gepland en wil Trilogiport in Luik in samenwerking met de Antwerpse haven het containervervoer over het Albertkanaal intensiveren. 

Toenemende industriële vraag

Voor de internationale binnenvaart levert de toenemende industriële vraag een belangrijke bijdrage aan het herstel. Ook op het gebied van containers trekt het internationaal vervoer aan. Het vervoer tussen Rotterdam en Antwerpen, maar ook het transport over de Rijn en zijrivieren laten een forse verbetering zien. In de eerste helft van 2021 is de overslag in de grootste containerbinnenhaven van Europa – Duisburg –met 10 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook neemt de retourvracht van containers (naast bouwstoffen) toe. 

Met de forse groei lijken verladers (die in 2018 en 2019 uitweken naar het spoor) de schaalvoordelen van de binnenvaart weer te waarderen. Wel blijft de betrouwbaarheid door schommelende waterstanden voor de toekomst een risico. Een belangrijke steun in de rug is dat de Europese Commissie het vervoer via de binnenvaart onder de Green Deal in 2030 met een kwart wil laten stijgen.  

Verdere afbouw van kolen

De energietransitie heeft steeds meer impact op ladingstromen. Het kolenvervoer was in 2020 45 procent kleiner dan op de piek in 2013 en vertegenwoordigt nog zo’n 8 procent van het ladingpakket. Het vervoer van containers compenseert dit voor droge bulk en containerschepen grotendeels, maar dit gaat wel vaker over kortere afstanden (zoals tussen Rotterdam en Antwerpen). Nieuwe ladingstromen zoals schroot of biomassa hebben voor de binnenvaart nog niet heel veel impact, waardoor de verdere afbouw van kolen voelbaar blijft.  

 

Partners Maritiem Nederland