Vissersbond brengt gedumpte keien door Greenpeace weer aan wal | Maritiem Nederland
Nieuws

Vissersbond brengt gedumpte keien door Greenpeace weer aan wal

Jan Spoelstra | dinsdag 16 juni 2015
Visserij

Op 16 juni heeft een bergingsschip in opdracht van de Nederlandse Vissersbond een hoeveelheid zware keien aan wal gebracht die eerder door Greenpeace in zee waren gedumpt.

De Nederlandse Vissersbond wacht niet op de uitspraak van het kort geding dat komende week dient tegen Greenpeace, die eerder grote zwerfkeien in zee dumpte om met die actie af te dwingen dat het zeegebied de Klaverbank wordt aangewezen als beschermd gebied.

“Het is niet acceptabel dat grote keien op de zeebodem een gevaar vormen voor vissersschepen en hun bemanning”, aldus Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond, de belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers in een verklaring. “We wachten daarom niet af tot het Openbaar Ministerie overgaat tot strafrechtelijke vervolging van Greenpeace en mogelijk het dwingen van de milieuorganisatie tot het opruimen van de keien. Wij ruimen ze daarom zelf op.”

Het Openbaar Ministerie heeft ruim 500 aangiftes vanuit de vissector ontvangen tegen Greenpeace voor het opzettelijk vernielen, beschadigen en onbruikbaar maken van de zeebodem van de Klaverbank door het storten van grote keien, en voor het belemmeren van de bedrijfsvoering van vissers in het gebied en het risico op schade aan materieel en letsel van schip en bemanning. Naast materiële schade vreest de Vissersbond voor persoonlijk letsel wanneer keien in vistuig aan boord getrokken worden. Daarnaast kunnen vissersschepen kapseizen wanneer ze plots met hun netten in keien van meer dan 1.000 kg terechtkomen.

Partners Maritiem Nederland