Vissers reageren boos op 'loze belofte van Wiebes' | Maritiem Nederland
Nieuws
Vissersschepen tot 45 meter zouden vrije doorvaart in windparken moeten krijgen (foto: Koos de Visser)

Vissers reageren boos op 'loze belofte van Wiebes'

redactie | vrijdag 6 april 2018
Visserij, Offshore Wind

Hoewel minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in zijn recente brief over de routekaart windenergie aangeeft dat hij afspraken wil maken met de visserij- en windenergiesector, bleek op 3 april dat de geboden ruimte voor de visserij nihil is. Johan Nooitgedacht (Vissersbond) spreekt van een "letterlijke loze belofte".

Een twintigtal vissers en vertegenwoordigers van de visserijsector waren op 3 april aanwezig tijdens een 'kaartsessie' bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROZ) waar de plannen voor de tweede routekaart 'wind op zee' werden getoond. Deze tweede routekaart beslaat de plannen en bijbehorende zoekgebieden voor windenergie op zee in de periode 2024-2030.

De vissers reageerden zwaar teleurgesteld toen de plannen op het digitale bord werden gepresenteerd. Het ziet ernaar uit dat de sector alle tongbestekken in de Nederlandse Noordzee tussen Scheveningen en Den Helder verliest. Om het verlies van kostbare visgrond te beperken zouden de molens volgens de vissers zo kort mogelijk op elkaar kunnen worden geplaatst. Volgens de ROZ ligt het echter meer voor de hand om windmolens verder uit elkaar te plaatsen om een zo optimaal rendement te kunnen behalen.

Actiebereidheid neemt toe

Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Vissersbond roept minister Wiebes ter verantwoording vanwege zijn eerdere toezegging in de Kamerbrief van 26 maart. "Dat is een naar nu blijkt letterlijke loze belofte.” Ook de actiegroep van Noordzeevissers EMK (Eenheid Maakt Kracht) beraadt zich op stappen om op te komen voor het belang van de getroffen visserijbedrijven die uit het genoemde gebied op de Noordzee verdreven worden. 

Partners Maritiem Nederland