Visserij staat voor transitie in Noordzee vol windmolens | Maritiem Nederland
Nieuws
Grote delen van de Noordzee worden onbevisbaar en vissers moeten steeds vaker omvaren (foto: Flying Focus)

Visserij staat voor transitie in Noordzee vol windmolens



redactie | vrijdag 8 februari 2019
Visserij

Tien visserijorganisaties hebben deze week hun toekomstvisie gepresenteerd aan leden van de Tweede Kamer en het Europarlement. Door de grootschalige winning van windenergie op zee staat de visserij voor een belangrijke transitie. Zowel voor de vloot als de faciliteiten op land zullen aanpassingen nodig zijn. Deze transitie is niet gratis. "De kosten hiervoor dienen gedragen te worden door een maatschappelijk fonds."

Met oog op de grootschalige windmolenplannen hebben de visserijorganisaties de handen ineengeslagen, met als primaire vraag: hoe houden we duurzame voedselproductie in stand ondanks de razendsnelle opkomst van Wind op Zee? In deze visie wordt gekeken naar een transitie van zowel de vloot als de faciliteiten op land en daar zijn kosten aan verbonden. Deze kosten zijn volgens de vissers onderdeel van de energietransitie, van de maatschappelijke wens om duurzame energie op zee te produceren in plaats van op land.

Gebrek aan kennis

Op één vlak zijn alle betrokkenen het met elkaar eens: er ontbreekt veel kennis. Er wordt niet gewerkt op basis van onderzoek naar de effecten van windparken, en dat baart zowel de visserij als natuurorganisaties zorgen. “Er is een roep om gezamenlijke kennisontwikkeling maar er wordt niet de tijd genomen om daar eerst aan te werken. De ontwikkeling van de parken gaat zo snel dat er geen tijd is voor adequate besluitvorming”, zegt Pim Visser, directeur van VisNed.

Het Nederlandse streven is om op de Noordzee windenergie uit te breiden van 4,5 gigawatt in 2023 tot 60 gigawatt in 2050. Een groot deel van de Noordzee staat dan vol met windparken. Deze windparken worden nodig geacht in het kader van de energietransitie en zijn belangrijk met oog op de internationale doelstellingen voor duurzame energie waar Nederland zich aan committeert.

De aanleg van grootschalige windparken op land is maatschappelijk gezien onwenselijk – maar ook op de Noordzee hebben gebruikers veel hinder van de windparken die gebouwd en gepland zijn. Voor vissers zijn dit gebieden die onbevisbaar worden, er moet worden omgevaren en er zijn zorgen over effecten op milieu en klimaat.

Zoals visserman Dirk Kraak (actiegroep EMK) aangaf: “We weten nu wat voor enorme gevolgen de aanleg van de Afsluitdijk heeft gehad op het hele systeem. Nu Wind op Zee wordt doorgezet zullen we er straks achter komen dat al die windparken onomkeerbare effecten hebben op het milieu, de diersoorten en het klimaat. We moeten voorzichtig omgaan met onze Noordzee.”

Transitie is niet gratis

De toekomstvisie geeft antwoord op de vraag zoals deze in het OFL-proces gesteld is, namelijk wat wil de visserij? Het antwoord hierop is helder en duidelijk, zegt Visser: “De visserij wil meewerken aan een Noordzee-akkoord en snapt dat zij daarvoor zal moeten veranderen. Deze transitie is echter niet gratis en we willen wél duurzaam blijven vissen.”

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland