Vijf redenen om het MET Event 2019 te bezoeken | Maritiem Nederland
Nieuws
Met 180 deelnemers was de eerste editie van het MET Event een groot succes (foto: Danny Cornelissen)

Vijf redenen om het MET Event 2019 te bezoeken

Op 14 maart vindt het tweede Maritime Energy Transition Event (MET2019) plaats in het VNAB gebouw aan de Boompjes in Rotterdam. Vijf redenen om dit inhoudelijke, qua sprekers indrukwekkende en zeer betaalbare congres te bezoeken.

Het programma is helemaal rond en nu ik de meeste sprekers gesproken heb over hun bijdrage aan het congres, geef ik u graag een shortlist van vijf redenen waarom ik u graag zou verwelkomen op MET2019.

>>> Benieuwd naar de visie op de energietransitie van DEME, Jan De Nul Group en Heerema Marine Contractors? Bezoek het Maritime Energy Transition Event op 14 maart in Rotterdam.

#1 Imagoverbetering

In de publieke opinie staat de sector dikwijls te boek als vervuilend, olielekkages worden lang herinnerd en de offshore industrie zou met niets anders bezig zijn dan de laatste restjes olie uit de zeebodem peuteren. Maar laat eens onderzoeken hoe uw business er 10 jaar geleden voor stond op duurzaamheidsindicatoren, en vergelijk dat met de situatie nu. Laat dit doorrekenen, wees hier transparant over. Ook al werkt u in de olie en gas of varen uw schepen simpelweg op fossiele brandstof, goede kans dat u nu vele malen duurzamer opereert dan toen. Ontmoet professionals die u helpen bij het opstellen van een goed onderbouwde duurzaamheidsparagraaf in uw jaarverslag.

#2 Zware zeeschepen toch verduurzamen

Je kunt hoog en laag springen, in een Tesla rijden of niet; maar voor een zwaar zeeschip dat lang op zee blijft is er simpelweg geen sluitende businesscase voor batterijen of waterstof. Blijft over de vraag hoe je zo schoon mogelijk met bagger- en offshoreschepen aan mooie projecten bouwt. Vloeibaar aardgas is een optie, of toxische stoffen uit de rookgassen reinigen. Weeg alle voor- en nadelen tegen elkaar af, discussieer mee op MET2019 met onze zuiderburen Jan De Nul en DEME, en keer na 14 maart terug in uw overleg op kantoor – en zet uiteen welke koers u gaat varen.

#3 Als het elektrisch kan, doen!

De kostprijs voor batterijen duikt omlaag en ferry’s en binnenvaartschepen op een vaste route kunnen oplaadpunten organiseren. Om lange oplaadtijden te voorkomen, kun je accu’s in twintig voetscontainers stoppen en deze bij een containerterminal verwisselen. De businesscase valt te sluiten, als er maar voldoende partijen mee doen. Laten we anno 2019 nou net het politieke en economische tij mee hebben om volledig elektrische schepen te gaan bouwen. Genereer leads voor volledig duurzame schepen op MET2019.

#4 Meebewegen met offshore wind projecten

In de jaren twintig van deze eeuw worden er zeer veel offshore windturbines bij gebouwd. Die turbines worden steeds groter. Wat zijn de plannen? Hoe groot worden toekomstige turbines? Wat voor equipment is nodig om deze te installeren? En hoe kan mijn bedrijf daar een bijdrage aan leveren en meeprofiteren? Dat zijn steeds terugkerende vragen die de komende jaren actueel blijven, en die kennisuitwisseling op dit soort events essentieel maken.

#5 Bepaal koers met onze zeehavens

Onze ligging in een delta dicteert dat wij de grootste en slimste havens van Europa hebben, met efficiënte aan- en afvoerlijnen van en naar overal. Hoe kan een hoogoven zijn uitstoot omzetten in waardevolle grondstoffen voor de chemische industrie? Wat moet een haven doen om elektrische binnenvaartschepen te faciliteren? Hoe ontstaat een waterstofeconomie? En hoe kunnen we afvalstromen omzetten in biobrandstof? Die zaken komen samen in onze zeehavens, een spil in de energietransitie. De afsluitende paneldiscussie op MET2019 tussen de grote Nederlandse zeehavens, onze ervaren redacteuren en u als bezoeker, helpen u oriënteren op uw plaats in de energietransitie. 

>>> Meer info en aanmelden

Partners Maritiem Nederland