Verzilver ideeën op het 3i-Event | Maritiem Nederland
Nieuws

Verzilver ideeën op het 3i-Event

Jan Spoelstra | maandag 26 maart 2018

Op 17 april organiseert TW het eerste ‘Idea, IP en Innovation Event’ op de High Tech Campus in Eindhoven. Bezoekers krijgen de mogelijkheid te netwerken met professionals op het gebied van Intellectueel Eigendom. Wij spraken al met een aantal sprekers, en delen alvast enkele tips.

Alles geheimhouden, of juist niet, of alles juridisch helemaal dichttimmeren, of iets daar tussenin ­– het is moeilijk om een ideale IP (Intellectual Property)-strategie voor je bedrijf uit te stippelen, maar elk bedrijf moet daar goed over nadenken. Vroeg of laat krijgt elk bedrijf, gewild of ongewild, te maken met intellectueel eigendomsrecht – en dan moet je weten waar je staat. Wij spraken alvast met IP-professionals die komen spreken op het 3i-Event over ‘Ideas, Intellectual Property en Innovation’ en zetten enkele tips die tijdens het evenement verder uitgewerkt worden op een rij.

 

1: Je IP-strategie moet onderdeel zijn van je bedrijfsstrategie

Wanneer vraag je een octrooi aan? Wanneer doe je aan defensieve publicaties en open innovatie? En wanneer zet je in op een bedrijfsgeheim? Volgens Hans Helsloot, IP-adviseur bij Octrooicentrum Nederland moet je IP-strategie een onderdeel zijn van je bedrijfsstrategie. ‘Wil jij als startup ooit jouw bedrijf goed verkopen aan een multinational? Dan ontkom je er niet aan om jouw unieke producten te patenteren en moet je zorgen dat jouw octrooiportfolio past bij de bedrijven die jou moeten gaan overnemen. Maar als jij als familiebedrijf een nauwkeurig en gedurende vele jaren doorontwikkeld  productieproces inzet, dat voor een groot deel rust op ervaring van je werknemers en dat niet aan het eindproduct is af te lezen, dan kun je beter kiezen voor een bedrijfsgeheim.’

2: Gebruik octrooi-informatie als business intelligence

‘De helft van alle octrooiaanvragen   leidt niet tot bescherming’, gaat Helsloot verder. ‘Waarom? Na een lang traject van ontwikkelen blijkt jouw technologie vaak helemaal niet nieuw.  Dat is zonde van je tijd en je r&d-budget. Met goed onderzoek in octrooidatabases had je dat kunnen voorkomen, en had je je middelen kunnen inzetten om een bestaande technologie te verbeteren of een uitvinding in licentie kunnen nemen. Soms zie je een bepaalde technologie nog niet op de markt, maar wel in een octrooidatabase. Dan kun je wel raden dat er nog technische uitdagingen zijn om je eerst in te verdiepen . Bovendien leidt goed octrooionderzoek vaak tot waardevolle samenwerking met andere bedrijven, en met name als startend bedrijf kan dat heel waardevol zijn.’

Kortom, volgens Helsloot zijn octrooidatabases waardevolle bronnen van kennis; de term business intelligence is hier zelfs op zijn plaats. Gebruik dit, anders doet je concurrent het wel!

3: Laat zien dat iets werkt

Vanuit de praktijk van een grote multinational wil IP-directeur Eva van Wanrooij, werkzaam bij Nutreco dat wereldwijd marktleider is op het gebied van dierenvoeding en visvoer, graag zien dat iets werkt. ‘Investeer in een prototype of investeer in gedegen laboratoriumonderzoek. Via labdate willen wij graag zien of iets een ideetje is dat nog in het hoofd van een techneut zit, of dat het echt werkt.’

4: Bedenk: hoe valt er geld mee te verdienen?

‘Spendeer ook tijd aan de vraag hoe er met jouw product geld te verdienen valt’, gaat Van Wanrooij verder. ‘Wat is de marktvraag? Welk probleem ga je oplossen? Bedenk vervolgens ook dat jij als uitvinder een ander verdienmodel hebt dan een grote multinational. Een startup of uitvinder wil graag een product of technologie in licentie verkopen, in één keer een bedrijf van de hand doen of meedelen in de winst van een multinational wanneer deze winst gaat maken met jouw vondst. Maar je moet vooruitdenken. Hoe gaat de partij die bijvoorbeeld jouw octrooiportefeuille overneemt uiteindelijk de producten in de markt zetten? En waar liggen de marges? Denk dus aan de gehele waardeketen.’

Een groot bedrijf is dus geen filantroop die alleen maar valt voor een mooi elegant idee, maar moet er uiteindelijk gewoon een boterham mee verdienen voor hun werknemers en aandeelhouders.

5: Zorg dat je mag praten

Verder is het van groot belang dat je als uitvinder of bedrijf ‘mag’ praten. Niets is zo ongemakkelijk als een uitvinder die een vinding wil verkopen maar bang is dat zijn idee gejat wordt aan de ene kant van de tafel en een multinational die moet gaan hengelen naar technische details aan de andere kant. ‘Spendeer een paar honderd euro aan goed advies en laat je goed voorlichten.’ Daar begint een goede IP-strategie volgens Van Wanrooij mee. ‘Als het gaat om een technische uitvinding, dan is deze vaak te patenteren en daar ontkom je dan ook vaak niet aan. En een eerste octrooiaanvraag is vaak niet de grootste kostenpost. Zorg dus dat er duidelijkheid is over het intellectueel eigendom, en dat er geen juridisch geharrewar achteraf plaats kan vinden.’

6: Wees op tijd met subsidieaanvragen

De eerste kosten van een octrooiaanvraag vallen dan mee, het is natuurlijk mooi om ergens in je traject van idee naar innovatie aanspraak te kunnen maken op overheidssubsidies. Jelle Oomen, regiomanager Zuid bij PNO Consultants, is gespecialiseerd in het subsidielandschap in Nederland, en heeft goed overzicht over waar startups en mkb’ers tegenaan lopen: ‘Een innovatie sluit praktisch nooit letterlijk aan bij de doelstelling van een subsidie. Daarom is het van belang om tijdig onderzoek te doen naar mogelijke subsidies, en daar je business case en toepassingen van je innovatie op aan te passen. Vaak zie je dat bedrijven als sluitstuk van een innovatietraject nog gaan zoeken naar subsidiepotjes. Dan ben je te laat.’

7: Leun niet op de overheid

‘Bovendien moet je niet afhankelijk zijn van subsidies. Een subsidie is nice to have, puur financieel gezien, maar er blijkt ook een stukje waardering van de samenleving uit. Maar geldstromen vanuit de overheid moeten geen noodzaak zijn’, aldus Oomen. ‘Ga dus uit van je eigen kracht. Een potentiële subsidie is dan mooi meegenomen.’

8: Plan de financiën goed rondom jouw innovatietraject

Wanneer je tenslotte de waardering krijgt van de overheid dat ze jou graag een duwtje in de rug willen geven – subsidies kunnen tot ruwweg 30 % bijdragen aan de totale ontwikkelkosten – moet je het innovatietraject goed financieel plannen. Oomen: ‘Je moet de overige 70 % aan kosten zelf of samen met investeerders kunnen dragen. Bovendien is de doorlooptijd van een subsidietraject aanzienlijk. Geldstromen van de overheid komen laat, nadat je resultaten hebt laten zien; je bent altijd aan het voorfinancieren. Houd daar rekening mee met je financiële planning.’

9: Zet in op meerdere verdedigingslinies

Een octrooi is maximaal twintig jaar van kracht, maar een geregistreerde merknaam valt oneindig te verlengen. ‘Doe daar je voordeel mee’, aldus Raimond Haan, Europees octrooigemachtigde bij Arnold & Siedsma, die uitlegt dat een sterke merknaam ook van groot belang is: ‘in een optimale IP-strategie worden vaak meerdere IP-rechten zoals octrooien, merken en modellen gecombineerd, en worden ook bepaalde aspecten bewust geheimgehouden.’

10: Vertel alles wat je doet, maar geef nooit je echte geheimen prijs

‘Probeer een lieveling van de media te worden. Communiceer alles wat je doet via vakbladen, werk mee aan interviews, communiceer je jaarcijfers en zorg dat je op de kaart komt te staan’, besluit filosoof, media-expert en uitgever van TW Roeland Dobbelaer. ‘Laat alle stappen die je zet bij het uitbouwen van je bedrijf zien, maar zorg dat via bovenstaande tips alles juridisch goed is vastgelegd zodat je je echte geheimen nooit te grabbel legt voor concurrenten.’

Volgens Dobbelaer is het van belang dat zowel je eindklanten als potentiële bedrijven die jouw startup of mkb-bedrijf willen overnemen, weten wat je doet, wat voor innovaties je in de markt zet en met welke talentvolle mensen je dat doet. De beste reclame is free publicity, en daar moet je wat voor doen.

Schrijf je in voor het 3i-Event en kom in contact met IP-professionals!

  • 3i-Event: Idea, IP & Innovation
  • Datum: 17 april 2018, 12.30 - 17.00
  • Meer info en inschrijven: www.3i-event.com

Partners Maritiem Nederland