Verscheidenheid inning havengeld hindert groei containerbinnenvaart | Maritiem Nederland
Nieuws

Verscheidenheid inning havengeld hindert groei containerbinnenvaartErik van Huizen | dinsdag 7 april 2015
Binnenvaart, Havens

De huidige manier van het innen van havengeld in de Nederlandse zee- en binnenhavens vormt een barrière om lading te bundelen in de containerlogistiek. Daarmee hindert deze verscheidenheid in heffingen de groei van de containerbinnenvaart. Dat blijkt uit onderzoek van STC-NESTRA.

Uit de landelijke analyse blijkt een grote diversiteit aan het type heffingsgrondslagen en de hoogte van kosten voor operators. Voor de havengeldinning blijkt dat de grondslagen uiteenlopen tussen berekeningen op basis van ton laadvermogen of waterverplaatsing van het binnenvaartschip, per ton overgeslagen lading, per TEU, per container (vol of leeg), of een combinatie van voorgaande grondslagen. Bij enkele havens leidt dit tot relatief hoge kosten voor havengeld bij incidentele overslag van kleine hoeveelheden containers. Het gaat om de havens Amsterdam, Harderwijk, Heerenveen, Hengelo en Meppel.

Bundelen

Operators bundelen steeds vaker lading om containers efficiënter en met hogere betrouwbaarheid te vervoeren tussen de zeehavens en bestemmingen in het achterland. Dit betekent dat schepen meerdere havens aandoen tijdens een omloop. Het gaat om de verdere ontwikkeling van ‘inland hubs’ en ‘hoppen’ van binnenschepen langs meerdere inland terminals. Daardoor neemt ook de frequentie van de vervoersdiensten toe, waardoor verladers meer mogelijkheden krijgen om containers te vervoeren per binnenschip. De lagere kosten en hogere kwaliteit leiden tot groei van containervervoer via binnenvaart.

Onderzoeker Martin Quispel van STC-NESTRA raadt aan om de stelsels van havengeldinning aan te passen, waarbij tarieven worden gedifferentieerd naar het aantal overgeslagen containers of naar de werkelijke verblijftijd van binnenschepen. “Opvallend is dat operators voor een aantal terminals geen havengeld betalen. En juist bij deze terminals worden innovatieve bundelingsconcepten toegepast, bijvoorbeeld in Nijmegen en Oosterhout. In het algemeen is de aanbeveling om de huidige havengeldsystematiek kritisch tegen het licht te houden vanuit een corridorperspectief. Daarbij biedt harmonisatie en innovatie door middel van moderne ICT-technieken kansen om de havengelden beter te organiseren, tegen lagere kosten en met minder administratieve lasten voor de binnenvaartoperators.”

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland