Verplicht wegen van zeecontainers | Maritiem Nederland
Nieuws
Om incidentenop zee te voorkomen, moet het gewicht van zeecontainers bekend zijn.

Verplicht wegen van zeecontainers

Jan Spoelstra | woensdag 18 mei 2016
Zeevaart, Havens

Per 1 juli 2016 is het verplicht om te exporteren zeecontainers te wegen. Zo kunnen de planners betere stuwplannen maken voor containerschepen, wat de veiligheid op zee bevordert.

De overheid zal de nieuwe Schepenwet naar verwachting voor 1 juli 2016 publiceren in de Staatscourant. De wet is conform de SOLAS-conventie (Safety of life at sea), die het wegen van te exporteren zeecontainers wereldwijd verplicht stelt.

Svendborg Maersk

De noodzaak tot het wegen van containers werd op 14 februari 2014 pijnlijk duidelijk toen de 'Svendborg Maersk' van rederij Maersk Line in het noordelijk deel van de Golf van Biskaje bij windkracht 11 en 10 meter hoge golven 517 containers verloor. Het schip vertrok daags daarvoor uit Rotterdam. Na onderzoek van de Deense autoriteiten bleek het schip 16 centimeter dieper te liggen dan vooraf berekend. Bovendien lag het schip 'in de kop', helde voorover, wat vooral bij zware zeegang hevig slingeren en stampen veroorzaakt.

Naast de 517 overboord geslagen containers, bleek na inspectie en reparatie in Malaga dat nog eens 250 zeecontainers zwaar beschadigd waren. Bij vertrek uit Rotterdam waren de gewichten onjuist doorgegeven aan de cargadoors waardoor de planners er geen rekening mee konden houden bij het opstellen van de stuwplannen.

>>> Lees ook waar de ingewikkelde stuwplannen van de grootste containerschepen aan moeten voldoen

Communicatie en deadlines

Onder de nieuwe regelgeving is de verlader van gecontaineriseerde lading verplicht voor verzending van een export containerzending het brutogewicht van de container (Verified Gross Mass oftewel VGM) vast te stellen volgens twee wettelijk toegestane methodes (fysieke weging of geverifieerde administratieve berekening). Dit VGM wordt opgenomen in het Shipping Document.

Teneinde de laatste puntjes op de i te zetten organiseerde een aantal van de bij deze ontwikkeling betrokken partijen (containerterminals, expediteurs en cargadoors) op 11 mei een informatiebijeenkomst die werd bezocht door 300 medewerkers uit het havenbedrijfsleven. Daaruit bleek dat de grootste uitdaging om de nieuwe wetgeving te volgen zit in de communicatie tussen de verschillende partijen. Afgesproken werd dat 24 uur voor de cargo cut off van de terminal (dus 24 uur voor het moment dat er geen lading meer de terminal op mag, zo'n 24 uur voor aankomst en 48 uur voor vertrek), de gewichten van de te verschepen containers bekend zijn.

Fysiek wegen van containers

Op terminals rust geen wettelijke verplichting om containers te wegen indien er geen VGM bekend is. Op individueel overeen te komen voorwaarden wordt door een aantal terminals de mogelijkheid geboden om exportcontainers te laten wegen. Het valt te verwachten dat grote rederijen echt gaan eisen dat het gewicht bekend is en dat ze anders containers op de kade laten staan.

Dat deze verplichting tot het wegen van containers er aan zit te komen, was al sinds november 2014 bekend. Toen werd tijdens de 94e Maritime Security Committee van de IMO afgesproken dat het gewicht van te exporteren containers bekend moet zijn.

Partners Maritiem Nederland