Verduurzaming grote zeehavens in hogere versnelling | Maritiem Nederland
Nieuws
Rotterdam behoort tot de voorlopers bij de aanleg van walstroomvoorzieningen voor grote zeeschepen.

Verduurzaming grote zeehavens in hogere versnelling

redactie | vrijdag 22 oktober 2021
Zeevaart, Havens, MET Event

Op 14 oktober was Port of Rotterdam gastheer van de (virtuele) bijeenkomst van het World Ports Climate Action Program (WPCAP). Het uiteindelijke doel van dit havennetwerk is de verduurzaming van de maritieme sector om daarmee een bijdrage te leveren aan het tegengaan van het klimaatprobleem. "WPCAP krijgt steeds meer vaart en schakelt door naar een hogere versnelling", constateerde ceo Allard Castelein. 

Het WPCAP-netwerk bestaat uit twaalf internationale havens: Antwerpen, Barcelona, Gotenburg, Hamburg, HAROPA port Le Havre, Long Beach, Los Angeles, New York/New Jersey, Rotterdam, Valencia, Vancouver en Yokohama. "We laten het niet bij beloftes alleen, we willen deze vooral waarmaken. De samenleving verwacht dit van ons", aldus Castelein.

De verduurzaming van de zeehavens komt in een hogere versnelling. Een voorbeeld is de werkgroep voor walstroom. Die begon twee jaar geleden met een eerste verkenning. Het plan was om in de loop van 2022 tot een akkoord te komen over het doorvoeren van walstroom. Antwerpen, Bremerhaven, Hamburg, HAROPA Port en Rotterdam besloten het tempo op te voeren en tekenden al in juni dit jaar een overeenkomst om in 2028 afgemeerde grote containerschepen te voorzien walstroom.

Walstroom kosteneffectief

Nieuw in het walstroomprogramma is de zogenoemde ‘ship owners module’, die de mogelijkheid biedt het kostenverschil tussen walstroom en maritieme brandstoffen in kaart te brengen. De werkgroep heeft een onderzoeksinstituut gevraagd om helder te krijgen hoe de kosten van walstroom zich in de toekomst zullen verhouden tot koolstofarme of CO2-vrije brandstoffen. De eerste resultaten bevestigen dat walstroom op lange termijn kosteneffectief zal zijn, vooral voor schepen met een grote vraag naar energie, zoals cruise- en containerschepen, maar ook RoRo en ferries.

De WPCAP-doelstelling om havens en scheepvaart sneller te decarboniseren en tegen 2050 een CO2-neutraal te zijn, vraagt om een actieve samenwerking binnen de maritieme industrie. De zeehavens besloten om intensiever samen te werken met internationale organisaties zoals Getting to Zero en met vervoerders, terminalexploitanten en bestuurders. 

Aanscherping efficiency

De werkgroep efficiëntie boekte voortgang met het doel om in 2021 een 'no regret'-maatregel in te voeren in een pilot tussen haven, terminal en rederij. Het meeste potentieel zit volgens de werkgroep in maatregelen voor het optimaliseren van de snelheid van schepen in de reis tussen havens, het verbeteren van de planning voor schepen die meerdere aanlegplaatsen in één haven aandoen, verbeterde data-uitwisseling tussen schepen en aanlegplaatsen, en optimalisering van het laadvermogen van schepen.

Demonstratieprojecten

Bij de werkgroep duurzame brandstoffen voor zeeschepen ligt de nadruk vooral op proefprojecten. Zo financierde Port of Rotterdam een demonstratie van biobrandstoffen in samenwerking met verschillende partijen, nam de haven van Antwerpen het initiatief tot de bestelling van 's werelds eerste sleepboot op waterstof, terwijl het Vancouver Fraser havenbedrijf met de provincie British Columbia en de industrie samenwerkte aan een initiatief om pilots voor koolstofarme scheepsbrandstoffen op te zetten.

Groeiende impact

"We zijn met iets groots bezig", zei Castelein in zijn slotwoord. "Ons netwerk van toonaangevende internationale havens heeft echt een kritische massa verworven om verandering succesvol te realiseren."

Partners Maritiem Nederland