Verdrag op ballastwater mogelijk volgend jaar van kracht | Maritiem Nederland
Nieuws
Foto: Danny Cornelissen

Verdrag op ballastwater mogelijk volgend jaar van kracht

Antoon Oosting | donderdag 19 juni 2014
Zeevaart

De kans groeit dat het al in 2004 opgestelde IMO-verdrag op de verplichte behandeling van ballastwater (Ballast Water Management Convention) volgend jaar van kracht wordt, daar Japan en Turkije voornemens zijn het verdrag spoedig te ratificeren.

Zeeschepen moeten op grond van dit verdrag verplicht worden uitgerust met een systeem voor het neutraliseren van exotische organismen in het ballastwater. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden bedreigen deze exoten de ecologie van vooral kustwateren en binnenzeeën.

Half juni maakte Koji Sekimizu, secretaris-generaal van de IMO, een in Londen gevestigde VN-organisatie, op een vergadering van de technische samenwerkingscommissie bekend dat de parlementen van Japan en Turkije hebben besloten binnenkort het ballastwaterverdrag te zullen ratificeren. "Wat betreft het ballastwater ontving ik gisteren twee goednieuwsberichten. Eén vanuit Japan, mijn thuisland, en het andere vanuit het land dat momenteel het voorzitterschap van de IMO bekleedt en dat is Turkije", aldus Sekimizu.

Beide landen zijn samen goed voor 2,28 procent van de wereldvloot gemeten in registertonnage. Daarmee komt het gecombineerde totale tonnage van landen dat het verdrag inmiddels heeft geratificeerd uit op 32,5 procent, nog slechts 2,5 procent verwijderd van de minimaal 35 procent van de wereldvloot die moet worden bereikt om het verdrag van kracht te kunnen laten worden. "Wij boeken dus zeker vooruitgang", aldus Sekimizu.

Partners Maritiem Nederland