Verbreding Kornwerderzand: it giet oan | Maritiem Nederland
Nieuws
Cora van Nieuwenhuizen en Avine Fokkens-Kelder zijn in hun nopjes met de Bestuursovereenkomst.

Verbreding Kornwerderzand: it giet oan

Redactie | woensdag 24 juni 2020
Binnenvaart, Jachtbouw & Watersport, Havens

Het vernieuwen van de bruggen en verruimen van de sluis bij Kornwerderzand kan van start. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder (provincie Fryslân) hebben hiervoor op 24 juni de Bestuursovereenkomst Verruiming sluiscomplex Kornwerderzand getekend. 

De Bestuursovereenkomst voorziet in de aanleg van een bredere sluis, vervanging van de bestaande bruggen en verdieping van de vaargeulen in IJsselmeer en Ketelmeer, zodat ook grotere schepen gebruik kunnen maken van het sluiscomplex. Het Rijk betaalt 111 miljoen euro en de bijdrage vanuit de markt is 26,5 miljoen euro. De rest komt van de regionale overheden.

Het project begint met de vervanging van de bruggen in de A7 die uiterlijk in 2025 klaar moeten zijn. Ondertussen start ook het verdiepen van de geulen in het IJsselmeer. Provincie Fryslân voert het werk uit. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, eigenaar van de bruggen en de sluizen.

Economische impuls

Minister Van Nieuwenhuizen spreekt van een 'bijzonder moment'. "Er is lang naar toe gewerkt, gepuzzeld om het geld bij elkaar te krijgen en gekeken wat de beste aanpak is. Mooi dat we definitief kunnen zeggen: It sil heve! We leggen hiermee de rode loper uit voor grotere zeeschepen waaronder de superjachten die door Nederlandse scheepswerven worden gebouwd. Dit geeft een economische impuls aan de regio en een impuls aan het vervoer over water.”

Regeling marktbijdrage

Parallel aan de start van het project wordt een privaatrechtelijke marktbijdrage-regeling uitgewerkt. Hierna start de verruiming van de sluis, die er conform planning in 2028 kan liggen of zoveel eerder als haalbaar is. Gedeputeerde Fokkens-Kelder is ontzettend blij met de overeenkomst over het sluiscomplex. "We kiezen hiermee voor een  belangrijke investering in bereikbaarheid en economische groei. Het is geweldig dat we nu kunnen beginnen met de vervanging van deze bruggen, die vaak problemen geven. Een bijzondere mijlpaal.”

Verdieping vaargeulen

In plaats van de huidige draaibruggen in de A7 komen er vier basculebruggen (‘klapbruggen’ met een contragewicht). De twee doorvaartopeningen worden straks 21,7 en 25 meter. De huidige westelijke grote sluis wordt verruimd zodat grotere schepen er doorheen kunnen. De bestaande vaargeulen in het IJsselmeer en Ketelmeer worden ook verdiept, zodat de havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel en Kampen voor deze grotere schepen bereikbaar worden.

Partners Maritiem Nederland