Van Oord ziet omzet dalen en houdt orderboek op peil | Maritiem Nederland
Nieuws
De omzet van business unit Nederland nam flink toe, onder meer dankzij het iconische Afsluitdijk-project.

Van Oord ziet omzet dalen en houdt orderboek op peil

Redactie | maandag 23 maart 2020
Offshore, Baggeren, Offshore Wind

In 2019 behaalde Van Oord een omzet van 1,64 miljard euro, 12 procent minder dan in 2018. De business units Dredging en Offshore wind zagen de omzet afnemen, terwijl de business units Nederland en Offshore een stevige resp. lichte groei boekten. Met 3,61 miljard euro bleef de orderportefeuille min of meer op het niveau van 2018 (3,68 mrd euro). De nettowinst halveerde van 92 miljoen euro (2018) tot 46 miljoen euro.

De maritieme aannemer spreekt van "een uitdagend jaar". Van Oord had een moeilijke tijd in zijn belangrijkste markt, baggeren. Daarentegen waren er in andere markten, bijvoorbeeld in Nederland, juist groei en kansen. Voor Offshore Wind was het weer een druk jaar. "De totale orderportefeuille is nog altijd goed gevuld, met positieve vooruitzichten."

De vijf grootste projecten die Van Oord werden gegund, zijn het landaanwinningsproject in Dos Bocas (Mexico), het EPCI-contract voor het LNG-project in Mozambique, het kabelinstallatie-contract voor de offshore windparken Greater Changhua in Taiwan, het kustbeschermingsproject Bacton to Walcott in het Verenigd Koninkrijk en het snelwegproject ViA15 (A12/A15) in Nederland.

Reinventing Dredging

Van oudsher is baggeren de belangrijkste basis van de activiteiten van Van Oord. De marktomstandigheden bleven echter lastig in 2019. De aanbestedings- en gunningsvolumes waren aanzienlijk lager dan in 2018. De vlootbezetting was vergelijkbaar met die in 2018. Als reactie op deze ontwikkelingen nam Van Oord maatregelen om de winstgevendheid te herstellen en groei te realiseren binnen Dredging. Het resultaat is de strategie 'Reinventing Dredging 2030', die vanaf 2020 zal worden geïmplementeerd. Een hoogtepunt in 2019 was het landaanwinningsproject Dubai Harbour, dat bijdraagt aan de ambitie van Dubai om jaarlijks 20 miljoen bezoekers te verwelkomen.

Onzekerheid over PFAS en PAS

De business unit Nederland boekte een omzetstijging dankzij verschillende grote projecten, waaronder de versterking van de Afsluitdijk en het A16-project in Rotterdam. Het tendervolume was laag. Projecten werden uitgesteld vanwege problemen met PFAS en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de overheid. Het is onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor opdrachtgevers en projecten in Nederland. Eind 2019 werd de uitvoering van het infrastructuurproject ViA15 gegund aan het consortium Van Oord, Dura Vermeer, Besix en Hochtief. Met een orderportefeuille van bijna een miljard euro gaat de business unit een drukke tijd tegemoet.

Offshore wind

Offshore windenergie levert een belangrijke bijdrage aan de mondiale energietransitie. In 2019 werkte Van Oord aan projecten voor offshore windparken die duurzame stroom leveren aan meer dan 2,5 miljoen huishoudens. Een mijlpaal was de voltooiing van het offshore windpark Norther in een recordtijd van slechts 9 maanden. Daarnaast haalde Van Oord het eerste kabelproject in Taiwan binnen, gegund door Ørsted. Met een groot aantal aanbestedingen zijn de vooruitzichten in de markt goed. Tegelijkertijd neemt het risicoprofiel toe als gevolg van technische en milieu-uitdagingen, prijzen die onder druk staan, nieuwe concurrentie en complexe toeleveringsketens.

Offshore

Van Oord is een niche-specialist op twee offshore-gebieden: Offshore Pipeline Installation (OPI) en Subsea Rock Installation (SRI). De OPI-industrie is nog niet hersteld, maar in 2019 haalde het consortium Van Oord-TechnipFMC het EPCI-contract voor het LNG-project in Mozambique binnen. Van Oord is verantwoordelijk voor de werkzaamheden in ondiep water, waaronder het baggeren en installeren van meer dan 100 kilometer pijpleiding. De uitvoering start in 2021. Met de nieuwe energie-infrastructuur kan Mozambique grote hoeveelheden aardgas naar de wal transporteren, waar het vloeibaar wordt gemaakt voor de export. De bezettingsgraad van de SRI-schepen was hoog. Het valpijpschip Bravenes bereikte zelfs een mijlpaal: in de eerste 18 maanden na de ingebruikname van het schip werd 1 miljoen ton steen gestort.

Vooruitzichten

Voor 2020 is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de uitbraak van het coronavirus. Van Oord is actief in verschillende markten die ieder hun eigen dynamiek en uitdagingen kennen. De snelle groei van de offshore windmarkt staat in schril contrast met de moeilijke tijden die Van Oord doormaakt in de mondiale baggermarkt. Een lagere vraag naar energie in 2020, in combinatie met de coronacrisis, zorgt voor onzekere vooruitzichten op de markt voor offshore energie. 

In Nederland hebben de PAS- en PFAS-problematiek waarschijnlijk gevolgen voor de eerder aangekondigde infrastructuur- en baggerprojecten. Zo worden op dit moment alle nieuwe kustversterkingsprojecten in Nederland uitgesteld als gevolg van de discussie binnen de overheid over de stikstof-wetgeving. Er vinden zelfs geen noodsuppleties plaats langs delen van de Nederlandse kust die geërodeerd zijn tijdens de laatste februari-stormen.

Investeringen

Ook in deze uitdagende tijden blijft Van Oord investeren in vlootvernieuwing. Zo heeft de maritieme aannemer een derde sleephopperzuiger besteld, vergelijkbaar met de twee in 2018 bestelde schepen met een beuncapaciteit van ongeveer 10.500 kubieke meter en een LNG-brandstofsysteem. Ook zijn er orders geplaatst voor twee energiezuinige waterinjectievaartuigen.

De sleephopperzuiger Vox Amalia, de nieuwste aanwinst in de vloot van Van Oord, werd half maart voor het eerst ingezet bij de versterking van de kustlijn bij Den Helder. Oudere schepen worden gerecycled of verkocht. Ten behoeve van onze kabellegactiviteiten is de Deep Dig-it aangeschaft, een trencher die kabels tot 5 meter onder de zeebodem kan begraven. Deze machine maakt in de zomer van 2020 zijn debuut op het project Hollandse Kust Zuid voor TenneT.

 

Partners Maritiem Nederland