Van Oord sluit 'lastig' 2020 af met stabiele brutowinst | Maritiem Nederland
Nieuws
Van Oords innovatieve kraan Ballerina installeert de beschermende betonnen elementen op de Afsluitdijk.

Van Oord sluit 'lastig' 2020 af met stabiele brutowinst

redactie | dinsdag 16 maart 2021
Offshore, Baggeren, Offshore Wind

Van Oord boekte in het 'lastige' jaar 2020 een licht hogere omzet en een stabiele brutowinst (ebitda). Ook de orderportefeuille bleef stabiel. Voor het eerst haalde de business unit Offshore Wind een hogere omzet dan business unit Dredging. Dankzij een sterke operationele kasstroom kon de maritieme aannemer het jaar schuldenvrij afsluiten.

De Covid 19-pandemie stelde Van Oord voor belangrijke zakelijke uitdagingen. "Doordat we snel reageerden, de focus legden op opdrachtgevers en projecten en onze kosten herstructureerden, zijn we erin geslaagd een hogere omzet, sterkere operationele resultaten, een relatief stabiele EBITDA en een zeer sterke kasstroom te genereren. We hebben een reorganisatie uitgevoerd die al onze medewerkers raakte. We hebben ons weten aan te passen, en daarmee een solide financiële basis gelegd voor toekomstige groei", schrijft de onderneming in het persbericht bij de publicatie van de jaarcijfers.

Ondanks de vele uitdagingen wist Van Oord solide financiële resultaten te boeken. De omzet kwam uit op 1.677 miljoen euro (2019: 1.644 miljoen) en ondanks de impact van herstructureringskosten en incidentele kosten bleef de ebitda (brutowinst) relatief stabiel met 226 miljoen euro (2019: 254 miljoen). Ook de orderportefeuille bleef stabiel met 3.553 miljoen euro (2019: 3.610 miljoen).

De omzet van de business unit Dredging daalde van 690 miljoen tot 598 miljoen euro, door de aanhoudende marktdruk en de pandemie. Offshore Wind boekte 632 miljoen euro (2019: 571 miljoen) door een hoog activiteitenniveau. De omzet van de business unit Offshore bleef stabiel op 211 miljoen euro. De business unit Netherlands vergrootte zijn omzet van 173 miljoen tot 236 miljoen euro als gevolg van de grote projecten in uitvoering (waaronder Afsluitdijk, A16 bij Rotterdam).

Omdat de onderliggende markten aantrekkelijk blijven, verwacht Van Oord een groei van de orderportefeuille. In 2020 werd het bedrijf door RWE gekozen als 'preferred contractor' voor het Sofia Offshore Wind Project. Dit project is nog niet opgenomen in de orderportefeuille eind 2020. Van Oord is verantwoordelijk voor de engineering, inkoop, bouw en installatie (EPCI) van de monopile-fundaties en verbindingskabels van het Sofia project, dat een capaciteit heeft van 1,4 GW.

Navigeren in turbulente tijden

"Ons bedrijf beleefde een van de lastigste jaren in onze ruim 150-jarige geschiedenis. Ik ben er trots op hoe we samen hebben gewerkt om door deze turbulente tijden te navigeren", zegt CEO Pieter van Oord. "In dit jaar vol uitdagingen maakten onze mensen en hun aanpassingsvermogen het verschil. We hebben alle vertrouwen in onze strategische koers, onze portfolio en het concurrentievermogen van onze vloot. De bevolkingsgroei, de groei van de maritieme handel, de energietransitie en de toenemende vraag naar energie, maar ook de gevolgen van de klimaatverandering, zullen in de komende decennia een bijdrage leveren aan al onze bedrijfsactiviteiten. We willen onze leidende marktposities versterken en staan in de startblokken om onze investeringen op te voeren zodra de wereldeconomie zich herstelt."

Collectieve ontslagronde

In 2020 heeft Van Oord zich aangepast aan de nieuwe marktomstandigheden. "Alles bij elkaar wisten we de continuïteit van de onderneming op veilige en verantwoorde wijze te waarborgen, en droegen we bij tot de sociale cohesie. De omstandigheden noopten ons er ook toe onze kostenstructuur aan te passen. Met een reorganisatie werd het aantal medewerkers in 2020 met 800 FTE teruggebracht. Een moeilijk proces voor de betrokken medewerkers en voor de onderneming als geheel. De reorganisatie ging gepaard met een collectieve ontslagronde in Nederland. Met de Ondernemingsraad en de vakbonden werd een verantwoord sociaal plan overeengekomen. Wereldwijd daalde het aantal medewerkers van 5.200 in 2019 tot 4.400 in 2020.

Vlootvernieuwing

In 2020 werd het vijfjarig investeringsprogramma 'geactualiseerd'. In plaats van 222 miljoen euro (2019) bedroeg de investeringskasstroom 120 miljoen euro in 2020. Van Oord heeft drie nieuw LNG-aangedreven sleephopperzuigers besteld bij Keppel Singapore. De eerste van deze drieling, de Vox Ariane, werd in januari 2021 te water gelaten. Dit schip zal eind 2021 in de vaart worden genomen. De andere twee sleephopperzuigers volgen in 2022.

Daarnaast bouwt Van Oord twee nieuwe waterinjectievaartuigen (WID's) op de Kooimanscheepswerf in Zwijndrecht. Deze WID's zullen de plaats innemen van de eerste generatie WID's.

Om zijn commitment te tonen aan de energietransitie investeert het bedrijf in een grote 'groene' kabellegger. Het schip wordt gebouwd door het Noorse VARD, is voorzien van de nieuwste duurzame technologie en moet in 2023 operationeel zijn. Het betreft een hybride schip met motoren die draaien op biobrandstof, maar ook kunnen worden aangedreven door CO2-neutrale brandstoffen. Het ontwerp zorgt voor een gering energieverbruik en minder CO2-, NOx- en SOx-uitstoot.

Verder blijft Van Oord investeren in de verbetering van de installatieschepen voor offshore wind. Deze investeringen vormen een belangrijke stap bij het verwezenlijken van onze ambitie om vóór 2050 CO2- neutraal te zijn. 

 

Partners Maritiem Nederland