Van Oord legt zeekabel onder de Maasgeul | Maritiem Nederland
Nieuws
Nadat Pioneering Spirit arriveerde in Rotterdam, maakte Van Oord zich op voor de succesvolle 'Maasmondoversteek'.

Van Oord legt zeekabel onder de Maasgeul

Redactie | dinsdag 1 september 2020
Offshore, Havenbedrijf Rotterdam

Op 31 augustus heeft Van Oord de eerste zeekabel aangelegd voor windpark ‘Net op zee Hollandse Kust (zuid)’ van TenneT. Voor het installeren van de kabel vijf meter onder de bodem van de Maasmond maakte de waterbouwer gebruik van de op afstand bestuurbare onderwatergraafmachine ‘Deep Dig It’ .

Voor de spannende oversteek liet Havenbedrijf Rotterdam een aantal uur de 830 meter brede Maasgeul stremmen voor schepen die dieper steken dan 14,30 meter. Dat gebeurde direct nadat de Pioneering Spirit in Rotterdam was gearriveerd.

Met de installatie van de eerste zeekabel zijn de aanlegwerkzaamheden voor het offshore deel van het ‘Net op zee Hollandse Kust’ succesvol van start gegaan. De komende weken wordt de rest van het kabeltracé gelegd, in totaal zo’n 42 kilometer.

Twee platforms op zee

Offshore windpark 'Net op zee Hollandse Kust (zuid)' bestaat uit twee platforms op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroom kabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en het bestaande hoogspanningsstation 'De Maasvlakte' op land waar de windenergie van zee op wordt aangesloten. De twee verbindingen van net op zee Hollandse Kust (zuid) met een gezamenlijke capaciteit van 1400 MW moeten in 2021 resp. 2022  in bedrijf gaan.

Partners Maritiem Nederland