Van Nieuwenhuizen zet in op modal shift | Maritiem Nederland
Nieuws
Ook de versterking van de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer maakt deel uit van het meerjarenprogramma.

Van Nieuwenhuizen zet in op modal shiftRedactie | maandag 30 november 2020
Binnenvaart

Minister van Nieuwenhuizen (IenW) wil het vervoer over water aantrekkelijker maken. Er komt een stimuleringsregeling van 40 miljoen euro voor vervoerders en verladers, bedoeld om initiatieven  te ondersteunen voor bundeling en verplaatsing van vracht van de weg naar de binnenvaart en het opzetten van bargelijndiensten. Doel is dagelijks minstens duizend vrachtwagens van de weg te halen.

De stimuleringsregeling maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) waarin de afspraken zijn gebundeld om de bereikbaarheid van weg, water en spoor te verbeteren. Van Nieuwenhuizen, staatssecretaris Van Veldhoven en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben het meerjarenprogramma naar de Tweede Kamer op 27 december gestuurd. 

De komende jaren zal een aanzienlijk deel van het beschikbare budget moeten worden vrijgemaakt voor beheer en onderhoud, zodat wegen, vaarwegen en het spoor in goede conditie blijven. Ook is er sprake van forse kostenstijgingen op lopende projecten. Deze tegenvallers moeten worden opgevangen om te voorkomen dat projecten vertragen. Daarnaast wordt er dit jaar ook extra geïnvesteerd in projecten waarbij wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang worden aangepakt. Hieronder een samenvatting van de nieuwe plannen voor onderhoud en een betere benutting van de waterwegen.

Walstroom voor binnenvaart

Met de al genoemde stimuleringsregeling wordt een belangrijke stap gezet om dagelijks minstens duizend vrachtwagens van de weg te halen. Daarnaast is besloten dat alle 500 resterende rijksligplaatsen voor de binnenvaart worden uitgerust met walstroomvoorzieningen. Walstroom is een schoon alternatief voor diesel en leidt tot minder geluidshinder. Ook de aanleg van kademuren wordt gestimuleerd met een regeling van 10 miljoen euro voor regionale initiatiefnemers.

Vaarweg Lemmer-Delfzijl

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert 118 miljoen euro om de industriële bediening van sluizen en bruggen op de gehele vaarweg Lemmer-Zelfzijl te vervangen. Rijk en regio besluiten dat de gemeente Groningen de Paddepoelsterbrug herstelt met een vaste brug. Het Rijk draagt hier 8,6 miljoen euro aan bij. Besluitvorming over de Gerrit Krolbrug wordt medio 2021 verwacht.

Riviermanagement

Om te zorgen dat onze rivieren veilig, bevaarbaar en met voldoende schoon en gezond water blijven, investeert de minister 100 miljoen euro in integraal riviermanagement. Dit moet er onder meer voor zorgen dat rivieren ook in perioden van droogte goed bevaarbaar blijven.

Waddenzeedijk

De Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool en het Lauwersmeer wordt over een lengte van 47,9 km versterkt. Dit wordt waar mogelijk gecombineerd met het verbeteren van het landschap en de natuur in samenspraak met de omgeving. Binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren heeft de minister hiervoor 37,5 miljoen euro gereserveerd. Het project maakt deel uit van Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Betabanen

Partners Maritiem Nederland