Vaarverbod recreatievaart op groot deel Maas en Rijn | Maritiem Nederland
Nieuws
Aangemeerde vaartuigen kunnen losraken of juist klem komen te zitten onder een vaste steiger.

Vaarverbod recreatievaart op groot deel Maas en Rijn

redactie | zaterdag 17 juli 2021
Binnenvaart, Jachtbouw & Watersport

De hevige regenval van de afgelopen dagen heeft gezorgd voor extreem hoge waterafvoer in de Maas. Ook op de Rijn en zijn vertakkingen is de waterstand hoger dan in een normale zomerperiode. De Maas is van Ternaaijen tot aan Lith volledig gestremd voor alle scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart. Op verschillende andere rivieren geldt een verbod op recreatievaart. Rijkswaterstaat raadt aan de komende tijd goed te letten op de actuele waterstanden. 

Sinds woensdag 14 juli is de afvoer (aantal m3/sec) op de Maas sterk en snel gestegen. Ook op de Rijn en zijn vertakkingen (Waal, Nederrijn, Gelderse IJssel, Lek) wordt een hogere waterstand verwacht. Een hoge afvoer staat gelijk aan sterke stroming. Soms is niet duidelijk waar de vaargeul is.

Daarnaast is de kans dat er veel rommel, zoals drijfhout, maar ook caravans en tenten, of losgeslagen scheepjes in het water meedrijven. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor recreanten op en langs het water en voor de beroepsvaart. Ook zwemmen in de rivieren is met deze omstandigheden extra gevaarlijk. De stroming is krachtig en onvoorspelbaar. Rijkswaterstaat roept recreanten dringend op om de komende dagen, maar ook zeker dit weekend, niet op de rivieren, zijrivieren, strandjes, uiterwaarden en nevengeulen te recreëren. "Het is levensgevaarlijk!"

Alternatief Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat adviseert de recreatievaart tussen Den Bosch en Maastricht om gebruik te maken van de Brabantse kanalen. Het traject loopt via het Kanaal Wessem-Nederweert, de Zuid-Willemsvaart of het Wilhelminakanaal. Daarnaast kan ook op de diverse plassen gevaren worden die niet verbonden zijn met de Maas.

Waterstanden veranderen snel

De hogere afvoeren, maar ook het strijken van de stuwen in de Maas, veranderen de waterstand in Rijn en Maas. Dit kan tot gevolg hebben dat vaartuigen die aangemeerd zijn, losraken of juist klem komen te zitten onder een vaste steiger.

Rijkswaterstaat raadt aan hier goed op te letten de komende dagen. Het strijken van de stuwen wordt via een bericht aan de scheepvaart bekend gemaakt en is te vinden op teletekstpagina 721. De actuele waterstand van de Maas is te vinden op www.vaarweginformatie.nl.

Partners Maritiem Nederland