Vaarroute waddeneilanden risicovol voor containerschip | Maritiem Nederland
Nieuws
In de loop van januari 2019 spoelden in totaal 342 containers van de MSC Zoë aan land.

Vaarroute waddeneilanden risicovol voor containerschipRedactie | donderdag 25 juni 2020
Zeevaart

Het Waddengebied moet beter beschermd worden tegen containerverlies op de vaarroutes die de eilanden noordelijk passeren. Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijkt dat de vaarroutes bij noordwesterstorm zeer risicovol zijn voor grote, brede containerschepen. Volgens de OVV is het ongewenst dat deze schepen bij zuidwesterstorm de zuidelijke route langs de Waddenkust volgen.

Aanleiding voor dit onderzoek is het containerverlies van de MSC Zoë ten noorden van de Waddeneilanden in de nacht van 1 op 2 januari 2019. Het schip kwam in zwaar weer terecht en verloor 342 containers. Hiermee kwam drie miljoen kilo aan lading in zee, die de daarop volgende dagen aanspoelde op de kusten van de Waddeneilanden.

Onder leiding van Panama onderzoekt de OVV samen met Duitsland de toedracht van het voorval. Daarnaast startte de Onderzoeksraad een eigen onderzoek naar de risico’s op vaarroutes ten noorden van de Waddeneilanden. Uit het onderzoek naar de toedracht blijkt dat de MSC Zoë op zes momenten lading heeft verloren. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de extreme krachten die op het schip en de sjorsystemen ontstonden door de combinatie van de noordwesterstorm en specifieke omstandigheden op deze vaarroute.

Internationale vaarroutes

Boven de Waddeneilanden bevinden zich twee internationale vaarroutes, een noordelijke en zuidelijke. Op beide vaarroutes zijn er risico’s voor het verlies van containers. Bij stormachtige noordwestenwind krijgen schepen te maken met hoge dwarsscheepse golven. Hierdoor maken grote, brede containerschepen extreme slingerbewegingen. Ook bestaat er op de relatief ondiepe zuidelijke vaarroute kans op bodemcontact door de combinatie van verticale en horizontale scheepsbewegingen. Daarnaast kunnen golven tegen het schip slaan en kan zeewater met hoge snelheid langs de zijkant van het schip omhoog tegen containers spuiten. Door de extreme krachten op het schip, de containers en de sjorsystemen kunnen containers losraken en overboord slaan.

Volgens de OVV is er een grote kans is dat een dergelijk incident opnieuw kan plaatsvinden. “De vaarroutes bij het Waddengebied zijn risicovol bij noordwesterstorm, met name voor grote, brede containerschepen. Het verlies van containers zorgt voor vervuiling van het Waddengebied en moet worden voorkomen. Om  een internationaal erkend natuurgebied als het Waddengebied te beschermen zou het voorzorgsprincipe leidend moeten zijn”, zegt OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem.

Het gebruik van de zuidelijke vaarroute zou moeten worden beperkt bij noordwesterstorm om het gebied te beschermen. De OVV raadt minister Van Nieuwenhuizen (IenW) aan om hierover internationaal afspraken over te maken. Samen met de Waddenzeelanden Denemarken en Duitsland kan Nederland een voorstel voor beperkingen op de zuidelijke vaarroute inbrengen bij de IMO. Daarnaast kan de Nederlandse Kustwacht een actievere rol krijgen in het begeleiden van containerschepen op deze vaarroutes. Hiervoor is een uitbreiding nodig van de bevoegdheden en middelen van de Kustwacht.

Afspraken over sjormateriaal

Ook doet de Onderzoeksraad een aanbeveling aan de containerscheepvaart. De containerschepen worden steeds groter en daarmee stabieler. Dit heeft risico’s bij omstandigheden waar wind, hoge golven en ondiep water voor grote slingerbewegingen van het schip zorgen, zoals bij het de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden. Internationaal moeten volgens de OVV afspraken worden gemaakt over de technische standaard van het sjormateriaal aan boord van containerschepen.

Minister Van Nieuwenhuizen gaat haar best doen om het Waddengebied beter te beschermen tegen scheepvaartongelukken. Maar ze kan nog niet beloven dat de zuidelijke vaarroute bij slecht weer wordt gesloten. Sluiting van deze vaarroute kan volgens de minister niet zomaar, omdat het een internationale scheepvaartroute betreft. Om de doorvaart te kunnen beperken zou Nederland samen met Duitsland en Denemarken een verzoek moeten indienen bij de IMO. Die procedure kan jaren duren.

Ingrijpen bij gevaarlijke situaties

Op verzoek van de Kamer gaat de minister wel kijken of bestaande wetgeving zo kan worden veranderd dat ingrijpen bij gevaarlijke situaties toch eerder mogelijk wordt. Daarbij moet de ruimte die internationale verdragen bieden maximaal worden benut. Na het zomerreces komt de minister daar op terug.

Het advies van de OVV om bemanningen beter te informeren over de risico’s van zowel de noordelijke als de zuidelijke Waddenroute, neemt Van Nieuwenhuizen over. Ook laat zij aanvullend onderzoek doen naar die risico’s.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland