Stip op de horizon: 30 emissieloze schepen in 2030 | Maritiem Nederland
Nieuws
Still uit de video 'Masterplan voor een emissieloze maritieme sector' met verschillende scheepstypen die in 2030 kunnen varen.

Stip op de horizon: 30 emissieloze schepen in 2030

Redactie | woensdag 4 november 2020
Maritieme Cluster

Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’, Het plan vormt de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer willen deelnemen aan dit traject. 

Het herstel na de coronapandemie biedt een kans op versnelling van de maritieme energietransitie. “Nederland moet wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart”, zei Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land, tijdens het online innovatie evenement van TKI Maritiem. “Met dit initiatief vaart de Nederlandse overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken we onze internationale concurrentiepositie.” 

Centraal in het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100 procent emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder mee door dertig pilotprojecten (zowel nieuwbouw als refits) op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. 

Co-financiering noodzakelijk

Voor de uitvoering van het masterplan is aanvullende financiering nodig. De sector kan tot 75 procent zelfstandig financieren, maar co-financiering is onmisbaar om de uitdagende doelstellingen te halen. Zonder deze co-financiering loopt het plan gegarandeerd veel vertraging op. De maritieme sectoren vragen daarom 250 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds en/of het Europese Recovery & Resilience Fund (RRF).

Tijdens het online innovatie evenement van het maritieme Topconsortium Kennis & Innovatie (TKI Maritiem) stond de doorontwikkeling van duurzame technologie centraal. Het ging daarbij om vaartuigen van diverse formaten en voor uiteenlopende toepassingen, variërend van de Rijksrederij en Defensie tot aan commerciële schepen; voor zowel de binnenwateren als Kustvaart en Deep Sea.

Het evenement bood een overzicht van de pilotprojecten op het gebied van elektrisch varen, waterstof en methanol als alternatieve brandstof, het gebruik van lichter materiaal zoals aluminium en innovatieve scheepsontwerpen (waaronder wind assisted sailing). Naast de ambitie om tot verduurzaming van de nieuwbouw te komen, zal ook de bestaande vloot ‘vergroend’ moeten worden om aan klimaatdoelstellingen te voldoen. In het kader van het masterplan zullen tenminste vijf schepen een retrofit ondergaan. 

Breed gedragen initiatief

Het masterplan is een initiatief van de gezamenlijk maritieme sector, en kwam tot stand onder coördinatie van Nederland Maritiem Land. De volgende organisaties droegen bij aan het plan: Branche Organisatie Zeehavens, Branchevereniging voor Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie (IRO), Koninklijke BLN-Schuttevaer, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), MARIN, Maritiem Kennis Centrum, Netherlands Maritime Technology (NMT), Redersvereniging voor de Zeevisserij, TU Delft, TNO, Vereniging Kottervisserij Nederland (VisNed) en Vereniging van Waterbouwers. De Koninklijke Marine en de Rijksrederij vervullen een rol als launching customer.

Hieronder het filmpje dat MARIN maakte ter introductie van het Masterplan.

 

Partners Maritiem Nederland