Sterke Lekdijk voorbeeld van emissieloos dijkversterken | Maritiem Nederland
Nieuws
Bij een doorbraak van de Lekdijk wordt een miljoen mensen bedreigd en loopt de schade in de tientallen miljarden euro’s.

Sterke Lekdijk voorbeeld van emissieloos dijkversterkenRedactie | donderdag 27 augustus 2020
Binnenvaart, Baggeren

De Lekdijk wordt de komende jaren van Amerongen tot Schoonhoven over een lengte van 55 kilometer versterkt. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt hiervoor samen met drie innovatiepartners: Van Oord, Mourik Infra en de combinatie Heijmans Infra – GMB Civiel – de Vries & van de Wiel (Lek ensemble). Het project Sterke Lekdijk wil aantonen dat het mogelijk is de dijk slim en emissieloos te versterken.

Sinds 2017 zijn de veiligheidsnormen voor belangrijke rivierdijken (waaronder de Lekdijk) aangescherpt. Hiervoor is het Hoogwaterbeschermingsprogramma in het leven geroepen, de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken met meer dan 1.300 kilometer aan dijkversterking in de komende dertig jaar. Het waterschap heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en kiest voor een bijzondere aanbestedingsvorm: het Innovatiepartnerschap.

De samenwerking tussen waterschap en innovatiepartners vindt plaats op drie niveaus: innovatie, het proces en het sociale aspect. Hierdoor kunnen innovaties op grote schaal worden doorontwikkeld en kan er tijdens de verschillende deelprojecten van elkaar worden geleerd. De innovatiepartners hebben een breed pallet aan innovaties voor de dijkversterking in hun portefeuille. De komende tijd wordt onderzocht welke het best toegepast kunnen worden.

Emissieloos dijkversterken

Alle drie de partners delen de duurzaamheidsambitie van het waterschap om emissieloos en slim de Lekdijk te versterken. Project Sterke Lekdijk wil hiermee laten zien dat het mogelijk is om op grote schaal met de duurzaamheidsambitie aan de slag te gaan bij dijkversterkingen.

De gunning van het project heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarmee komen de Innovatiepartners Van Oord, Mourik Infra en de combinatie Heijmans Infra – GMB Civiel – de Vries & van de Wiel (Lek ensemble) per direct aan boord. Alleen met samenwerking en de durf om te vernieuwen kunnen innovaties vanuit de markt op grote schaal worden uitgerold. De partners stappen in bij de planuitwerkingsfase en vormen een gezamenlijk team met het waterschap.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland