Staat verstevigt financieel fundament Royal IHC | Maritiem Nederland
Nieuws
CEO Dave Vander Heyde zal het veld moeten ruimen.

Staat verstevigt financieel fundament Royal IHCRedactie | donderdag 30 april 2020
Maritieme Cluster, Scheepsbouw

Minister Wiebes van Economische Zaken en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën hebben een pakket financiële maatregelen getroffen om de continuïteit van Royal IHC te garanderen. Dankzij het verstevigde financiële fundament blijven ook de banen behouden. CEO Dave Vander Heyde vertrekt zonder transitievergoeding en er gaat dit jaar een streep door bonussen en de uitkering van dividend.

Het pakket bestaat uit verschillende elementen. Allereerst wordt onder de bestaande exportkredietverzekering een voorlopige schade uitgekeerd van maximaal 167 miljoen euro op schepen die nu in aanbouw zijn. Daarnaast wordt onder deze verzekering nog 30 miljoen euro additioneel aan garanties in dekking genomen (met een eigen risico voor de verzekerden van 20 procent) om IHC in staat te stellen een van de schepen in aanbouw op te leveren.

Verder zal de Staat het uitstaande krediet van de banken (in dit geval 140 miljoen euro) voor 50 procent garanderen via de GO-faciliteit van het ministerie van EZK. Tot slot verstrekt EZK een overbruggingskrediet van 40 miljoen euro om perspectief te bieden voor de continuïteit van IHC. Het overbruggingskrediet loopt af zodra IHC het bovengenoemde schip heeft opgeleverd. Daarna zullen 'de nieuwe financiers' de positie van de Staat moeten overnemen. De verwachting is dat dit later dit jaar of begin 2021 gebeurt..Voor dit overbruggingskrediet betaalt IHC een vergoeding van 5 miljoen euro.

Maritieme maakindustrie staat op spel

De Staat heeft drie redenen om IHC te steunen. "IHC speelt een strategische en innovatieve rol in de maritieme sector en het wegvallen zou de robuustheid van de gehele sector ondermijnen en grote gevolgen hebben voor de internationale concurrentiepositie van de maritieme maakindustrie. Ten tweede zou er veel werkgelegenheid verloren gaan in een tijd waarin het kabinet alles op alles zet om de economie draaiende te houden en banenverlies te minimaliseren. Tot slot is de Staat zelf een grote crediteur van IHC, voor een bedrag van 395 miljoen euro, uit hoofde van de exportkredietverzekering."

Niet misselijke randvoorwaarden

Het kabinet verbindt een aantal randvoorwaarden aan het steunpakket (dat volgens Wiebes en Vijlbrief niet in strijd is met de Europese staatssteunregels). Zo moeten de private partijen die bij IHC betrokken zijn een "vergelijkbare inspanning te verrichten als de Staat". Na herstructurering van de schuld moet IHC levensvatbaar zijn. Door versterking van de governance moet IHC voorkomen dat er in de toekomst opnieuw grote verliezen op megaprojecten worden geleden. Zittende bestuursleden en aandeelhouders mogen geen voordeel behalen uit de overheidsinterventie. Tot slot wil het kabinet dat er nieuwe financiers aan boord komen om de balans te versterken en het draagvlak te vergroten. 

"Aan al deze voorwaarden is momenteel voldaan", aldus Wiebes en Vijlbrief. Er komt een nieuw management en de nieuwe financiers zullen vanaf dag één betrokken zijn bij het vormgeven van een nieuwe strategie waarmee IHC terugkeert naar zijn sterke basis. De Staat krijgt een zetel in de Raad van Commissarissen en in de stichting waarin de aandelen van IHC worden ondergebracht. CEO Dave Vander Heyde vertrekt zonder transitievergoeding en er worden dit jaar geen bonussen en dividend uitgekeerd.

Stevige basis voor de toekomst

De Staat heeft naar eigen zeggen met dit pakket het maximale gedaan om IHC een stevige basis voor de toekomst te geven. Niet alle risico’s zijn hiermee weggenomen, de impact van de coronacrisis op de mondiale economie brengt immers veel onzekerheden met zich mee. "Het blijven ook voor IHC onzekere tijden. Enig banenverlies is waarschijnlijk helaas niet te vermijden en de nieuw op te richten governance-structuur moet zich nog gaan bewijzen. De financiële fundamenten zijn echter versterkt waardoor IHC weer met goed perspectief naar de toekomst kan kijken", aldus Wiebes en Vijlbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland