Slimme bolder meet de kracht van de trossen | Maritiem Nederland
Nieuws

Slimme bolder meet de kracht van de trossen

Redactie | maandag 25 januari 2021
Havenbedrijf Rotterdam, Smart Maritime Technology

Op de kade van de Hutchison Ports ECT Delta terminal op de Maasvlakte, heeft het Havenbedrijf Rotterdam bij wijze van proef een zogenoemde ‘slimme bolder’ geïnstalleerd. Doordat de bolder de kracht van de trossen meet, houdt het havenbedrijf niet alleen de veiligheid in de gaten maar ontstaat ook meer inzicht in welke schepen aan welke kade kunnen liggen.

Meten van troskrachten is tot nu toe niet mogelijk. Bij het ontbreken van exacte meetgegevens van afgemeerde schepen wordt daarom uitgegaan van de maximale belasting van schepen op trossen en kademuren. Afhankelijk van de lokale situatie zullen de werkelijke krachten anders uitvallen. De slimme bolder kan helpen daar een beter inzicht in te krijgen.

Het havenbedrijf heeft de slimme bolder samen ontwikkeld met machinefabriek Straatman uit Zwijndrecht. Als er kracht komt te staan op een bolder, beweegt deze minimaal. Een sensor legt die gemeten kracht vast en verstuurt die direct naar het havenbedrijf.

Slimme sensoren

Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor het onderhoud van 80 km kademuur en 200 km oeverglooiing. Bij het onderhoud maakt de haven al langere tijd gebruik van meetdata. Zo werden in veel kades sensoren geplaatst, waarmee is aangetoond dat kademuren veel langer meegaan dan tot op heden werd aangenomen. Dankzij dat onderzoek zijn inmiddels de Europese normen voor bouwconstructies aangepast. De proef met de slimme bolder past in deze reeks maatregelen om met behulp van digitalisering efficiënter om te gaan met kapitaalintensieve assets als kademuren.

 

Partners Maritiem Nederland