Shortsea shipping strijdt voor gelijkstelling met EU-wegvervoer | Maritiem Nederland
Nieuws
Een kustvaartschip van Wagenborg bij de Grote Belt Brug in Denemarken. Foto: Flying Focus

Shortsea shipping strijdt voor gelijkstelling met EU-wegvervoer

Antoon Oosting | maandag 21 maart 2016
Zeevaart, Binnenvaart

De een gaat over de weg en de ander over water maar terwijl op dezelfde route binnen Europa de truck genoeg heeft aan slechts één document voor zijn vracht moet voor vervoer via shortsea maar liefst twaalf keer een document worden aangemaakt en een melding worden gedaan bij terminals, havenautoriteiten en douane.

Terwijl het wegvervoer al sinds 1994 profiteert van alle voordelen van de invoering van die ene, gemeenschappelijke Europese markt, wordt lading per schip nog steeds beschouwd als altijd komende vanuit buiten de EU. Bovendien hanteert elk land z’n eigen systeem voor de inklaring van goederen die van over zee komen. Om nu eindelijk eens een faire kans te krijgen in de concurrentie met het wegvervoer wil de ECSA, de European Community of Shipowners’ Associations daarom dat er door de Europese Unie een einde wordt gemaakt aan deze al zo lang slepende ongelijke behandeling.

ECSA-voorzitter Niels Smedegaard, tevens CEO van de DFDS, Europa’s grootste ferrymaatschappij, heeft nu zijn hoop gevestigd op het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie om de vernieuwing van het Europese shortsea-beleid nieuw leven in te blazen. Hij heeft hiervoor in februari in Amsterdam topoverleg gevoerd met het Nederlandse voorzitterschap.

“Shortsea shipping staat al heel lang op de agenda van de EU”, aldus Smedegaard, “maar ondanks heel veel goede initiatieven, zijn een aantal langslepende problemen niet opgelost, is het marktaandeel van shortsea shipping gestagneerd, en afgelopen jaren zelfs teruggelopen.”

Shortsea shipping, vroeger in Nederland beter bekend als kustvaart, is het vervoer van passagiers en goederen tussen twee Europese havens. Van alle transport binnen Europa verloopt 37 procent via de shortsea. 

Een verbetering van het EU-beleid voor de shortsea shipping biedt volgens Smedegaard voor iedereen, zowel industrie als overheden, veel voordelen. Vervoer van goederen over zee in plaats van via andere vervoersmodaliteiten ontlast wegen en spoorlijnen, verlicht druk op logistieke ketens en vermindert de luchtvervuiling aanzienlijk. 

Partners Maritiem Nederland