Shell bouwt groene waterstoffabriek in Rotterdam | Maritiem Nederland
Nieuws
Wind is de energiebron voor de productie van groene waterstof.

Shell bouwt groene waterstoffabriek in RotterdamRedactie | vrijdag 8 mei 2020
Offshore Wind, Havenbedrijf Rotterdam, MET Event

Shell is van plan om op de Tweede Maasvlakte groene waterstof te gaan produceren met behulp van groene stroom uit windenergie. Deze windenergie komt bij voorkeur van het offshore windpark Hollandse Kust (noord). Via een nieuwe pijpleiding gaat de waterstof van de Tweede Maasvlakte naar de raffinaderij in Pernis. Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam willen deze pijpleiding gezamenlijk aanleggen.

Met de joint venture CrossWind nemen Shell Nederland en Eneco deel aan de aanbesteding voor Hollandse Kust (noord). Als Eneco en Shell de vergunning winnen, krijgt het windpark naar verwachting een geïnstalleerd vermogen van in totaal 759 MW en levert het ten minste 3,3 TWh per jaar. Het windpark komt op ongeveer 18,5 kilometer van de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee te staan. In 2023 moet het operationeel zijn. 

Bij de grootschalige ontwikkeling van wind op zee vormen de schommelingen in windkracht een uitdaging. “Met CrossWind willen wij ons inzetten voor de realisatie van het eerste offshore windpark met innovaties gericht op systeemintegratie”, zegt Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer van Eneco. 

Conversiepark

Als het huidige plan doorgaat wordt de waterstoffabriek op de Tweede Maasvlakte gebouwd op het speciale bedrijfsterrein (2 GW ‘conversiepark’) van het Havenbedrijf Rotterdam. Hier zal door middel van elektrolyse groene waterstof worden gemaakt – waarbij water met behulp van groene elektriciteit gesplitst wordt in waterstof en zuurstof. De waterstoffabriek zal een vermogen hebben van rond de 200 MW. Het definitieve investeringsbesluit voor de waterstoffabriek wordt volgend jaar verwacht.

Shell is van plan om de productie in 2023 te starten om zo’n 50.000-60.000 kg waterstof per dag te maken. Deze groene waterstof wordt in het begin tijdelijk gebruikt in de Shell-raffinaderij in Pernis om de productie van fossiele brandstoffen te verduurzamen. Dit scheelt minimaal 200.000 ton CO2 per jaar. De ambitie is om vanaf 2023 voldoende groene waterstof te hebben om de transportsector rechtstreeks te verduurzamen. Zo zouden elke dag 2.300 vrachtwagens op groene waterstof kunnen rijden, terwijl de markt voor vrachtwagens op waterstof zich verder ontwikkelt. Ook de binnenvaart kan overstappen van diesel op waterstof. 

Lef, durven en doen

“De energietransitie vraagt om lef, durven en doen”. zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. “Door de koppeling van dit windpark aan onze mogelijke toekomstige waterstoffabriek in de Rotterdamse haven willen we samen met onze ketenpartners en overheden een nieuwe waardeketen – van wind tot waterstof – ontwikkelen en zo een groene waterstofhub creëren. Wij zien dit als de opmaat naar ons onlangs aangekondigde project NortH2. Deze projecten passen goed bij onze aspiraties om meer en schonere energie te leveren aan onze klanten. Thuis, onderweg en op het werk.”

Duurzame haven en industrie

De groene waterstoffabriek die Shell wil realiseren past ook bij de rol die de haven van Rotterdam voor zichzelf weggelegd ziet om een publiek waterstofnetwerk in het havengebied aan te leggen. “De aankondiging van Shell versnelt nu onze plannen voor de aanleg van een waterstofleiding voor de Rotterdamse industrie”, zegt CEO Allard Castelein van het havenbedrijf. “Met dit soort projecten bouwen we gezamenlijk aan een duurzame haven en industrie. Dat is belangrijk voor de toekomst van de haven en daarmee voor het verdienvermogen van Nederland.”

Met deze graphic brengt Havenbedrijf Rotterdam de toekomstige 'backbone' van de nieuwe waterstofeconomie in beeld (afbeelding: HbR). Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Het tracé van de pijpleiding die Havenbedrijf en Gasunie willen aanleggen, komt naast de A15 vanaf de Maasvlakte tot Pernis. Het definitieve besluit voor de aanleg is gepland in de eerste helft van 2021. De Rotterdamse waterstofleiding sluit in de toekomst aan op de nationale backbone voor waterstof die Gasunie ontwikkelt.

Blauwe en groene waterstof

De waterstoffabriek van Shell moet komen op een speciaal bedrijfsterrein dat het Havenbedrijf op de Maasvlakte aanlegt voor electrolysers van verschillende bedrijven. Ook het H2-Fifty project (bouw van een 250 MW electrolyser van BP en Nouryon) is hier gepland. Verwachting is dat deze in 2025 operationeel is. 

Naast deze twee mega-electrolysers werken verschillende bedrijven in het havengebied aan plannen voor kleinere exemplaren in de ordegrootte van 5 tot 100 MW. Verder is het H-vision consortium van plan om (blauwe) waterstof te maken uit raffinaderij- en aardgas en de daarbij vrijkomende CO2 op te slaan onder de Noordzee. Blauwe waterstof kan al ruim voor 2030 op grote schaal gemaakt worden. Voor het maken van groene waterstof met elektrolyse, is heel veel groene stroom nodig en die is in ieder geval de komende tien jaar nog onvoldoende beschikbaar.

Spilfunctie behouden

In Noordwest-Europa wordt veel meer energie gebruikt dan lokaal duurzaam kan worden gemaakt. Grootschalige import van waterstof (of waterstofverbindingen zoals ammoniak) is daarom nodig. Het Rijk heeft het Havenbedrijf gevraagd de kansen van overzeese import van waterstof in kaart te brengen, zodat de Rotterdamse haven haar spilfunctie op energiegebied kan behouden.

Niet alleen de binnenlandse vraag naar waterstof zal toenemen, maar ook de vraag uit omringende landen (vooral Duitsland). De verwachting is dat Rotterdam in 2050 20 Mt aan waterstof te verwerken krijgt, waarvan het grootste deel geïmporteerd zal worden. Hiervoor zijn importterminals en pijpleidingen nodig, zoals die er nu voor olie(producten) zijn. Grootschalige import en doorvoer van waterstof naar het achterland wordt vanaf 2030 voorzien.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland