Selectieve onttrekking zout water in Noordzeekanaal | Maritiem Nederland
Nieuws
Tijdens het bemalen en spuien wordt het (zoute) water uit de diepe waterlagen afgevoerd naar de Noordzee.

Selectieve onttrekking zout water in Noordzeekanaal

Redactie | woensdag 16 december 2020
Zeevaart, Binnenvaart, Havenbedrijf Amsterdam, Zeesluis IJmuiden

Met de komst van Zeesluis IJmuiden stroomt straks meer zout water het Noordzeekanaal in. Te veel zout water in het kanaal heeft negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening. Om dat te voorkomen maakt Rijkswaterstaat gebruik van 'selectieve onttrekking' van zout water.

Bij selectief onttrekken wordt gebruikgemaakt van het feit dat zout water zwaarder is dan zoet water. Aan het begin van het Binnenspuikanaal, aan de noordkant van het sluizencomplex, wordt een soort scherm gebouwd dat lijkt op een wand met onderin een opening. Zo wordt alleen het water uit de diepe waterlagen (het zoute water dus) tijdens het bemalen of spuien afgevoerd naar de Noordzee. Het relatief zoete water blijft aan de oppervlakte in het Noordzeekanaal. Het spui- en een gemaalcomplex voeren het water vanuit het achterland - via het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal - af naar de Noordzee.

Brak milieu

Elke keer als een schip door de sluis gaat, stroomt het zoute water uit de Noordzee het Noordzeekanaal in. Te veel zout water heeft negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening. Maar in die vermenging van zout en zoet water ontstaat ook een bijzonder brak milieu waarin veel organismen zoals het Zuiderzeekrabbetje, de brakwatermossel en de brakwaterkokkel leven.

Het Noordzeekanaal wordt ook door veel trekvissen gebruikt als route tussen de zee en het binnenwater. Bijvoorbeeld door de aal, de driedoornige stekelbaars, de houting en de spiering. Het brakke Noordzeekanaal is voor deze vissoorten een fijne overgang tussen zout- en zoetwater.

Expositie in SHIP

Hoe selectieve onttrekking precies werkt, is vanaf 16 december te zien en te ontdekken in de nieuwe expositie in het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) in IJmuiden.

Partners Maritiem Nederland