Nieuws
Binnenvaartschepen moeten binnenkort voldoen aan de strenge Stage V-emissie eisen (foto: Shipping Factory)

Scheepvaart verwacht groei en toenemend lastig vaarwaterredactie | dinsdag 11 juni 2019
Zeevaart, Binnenvaart

Van alle transportmodaliteiten mag de scheepvaart dit jaar de hoogste groei verwachten. Per saldo groeit het volume dit jaar met 2,5 procent, verwacht ING in haar recente Outlook. Voor 2020 is het vooruitzicht voor de sector 'Vervoer over water' minder gunstig; de groei valt dan terug tot 1,5 procent. 

Waar er begin 2018 nog stremmingen waren vanwege hoog water bij bruggen in Duitsland, kampte de binnenvaart in de tweede helft van het jaar met extreem laag water. Per saldo vervoerde de binnenvaart in 2018 4 procent minder, terwijl de omzet door overcompensatie met toeslagen bijna 13 procent steeg. Financieel was 2018 hierdoor het beste jaar sinds 2008.

Het ‘gemiste’ vrachtvolume keert dit jaar grotendeels terug, verwachten de bank-economen. In de laagwater periode zijn vooral veel internationale containers op de trein gezet en dit vervoer kan in de regel niet wachten. Vervoer is slechts beperkt uitgesteld en dan met name bulklading. Alleen in de maand na het lage water – januari – lag de vervoersprestatie door inhaalvraag 8 procent hoger dan vorig jaar, daarna niet meer.

Hoewel het grootste deel van de omzet van over de grens komt is het binnenland de groeimotor. Het uitgebreide netwerk van ‘inland terminals’ biedt mede gezien oplopende filedruk kansen voor efficiënter vervoer van containers over de ‘blue road’. Congestie in de zeehavens en grote vertragingen hebben dit recent onder druk gezet, maar hier komen oplossingen voor. Bundeling van lading zbinnen de West-Brabantcorridor en de Amsterdam-Utrecht-Rotterdam corridor zijn hier voorbeelden van.

Tegenstroom voor zeevaart

Na verbetering bij onder andere shortsea schepen, feeders en bulkschepen in de afgelopen jaren, neemt de tegenstroom voor de zeevaart weer toe. Nederlandse rederijen zijn over de hele wereld actief en direct van handelsstromen afhankelijk. Het handelsconflict tussen de VS en China zet de handelsgroei onder druk en ook de aanstaande brexit helpt het zeevaartverkeer niet. Wel zal de overslag in de Hamburg-Le Havre range (vooral van containers) nog licht groeien.

De nieuwe zwaveleisen van de IMO zorgen voor een extra kostenpost voor de zeevaart. Naar verwachting zal laagzwavelige brandstof tientallen procenten duurder zijn. Voor grote spelers uit de containervaart is dit aanleiding om in 2019 al te starten met bunkertoeslagen, maar rederijen zullen in de beginfase echter ook een deel van de rekening moeten betalen, verwacht ING.

Met de vlootuitbreiding en schaalvergroting ligt het prijsniveau in de zeevaart nog altijd lager dan tien jaar terug. Dit is bij uitstek te zien in de wereldwijde containervaart. In 2019 is het aantal nieuwe zeeschepen en bijbehorende capaciteit nog relatief beperkt, maar in de containervaart komt er door nieuwe bestellingen van zeer grote schepen tegen 2020 opnieuw veel capaciteit op de markt. Dit kan de tarieven (verder) omlaag duwen, maar biedt volgens ING ook kansen voor kleinere schepen (feeders) die minder grote havens bedienen.

Klimaatgevoelige sector

Na de nieuwe zwaveleisen, die dit jaar veel investeringen vragen, verschuift de focus naar CO2-reductie. Niet alleen vanuit regulering is er druk, ook grote verladers en zeehavens richten zich op zuiniger en groener. De komende tijd volgen maatregelen om invulling te geven aan het binnen de IMO gesloten klimaatakkoord voor de zeevaart. Om te beginnen moeten rederijen vanaf 2019 het brandstofverbruik gaan bijhouden.

Ook de binnenvaart is klimaatgevoelig. Vanaf 2019 of 2020 moeten de schepen schoner gaan varen (Stage V-emissie eisen). Extremen in waterstanden in de rivieren zullen in de toekomst naar verwachting vaker voorkomen en zetten de betrouwbaarheid onder druk. Grote verladers als Thyssen-Krupp in Duisburg (staal) en Basf in Gelsenkirchen (chemie) kijken naar alternatieven zoals andere schepen en het spoor. Met dank aan de ‘Akte van Mannheim’ die dit jaar 150 jaar bestaat en vrije doorgang regelt, houdt de Rijnvaart echter ook een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van het spoor en de weg. 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland