Scheepvaart onder EU ETS ondermijnt IMO-strategie | Maritiem Nederland
Nieuws
Martin Dorsman: 'Goede impactanalyse van deze maatregel is absolute noodzaak.'

Scheepvaart onder EU ETS ondermijnt IMO-strategieRedactie | vrijdag 18 september 2020
Zeevaart

Nu de Europese Commissie een aangescherpte klimaatdoelstelling voor 2030 aankondigt en ernaar streeft het EU-emissiehandelssysteem (EU ETS) uit te breiden naar de scheepvaartsector, publiceren de Europese redersvereniging ECSA en de International Chamber of Shipping (ICS) een studie over de implicaties van het ETS voor de zeevaart. Ook alternatieve marktgebaseerde maatregelen komen aan bod. 

“Ter uitvoering van de Europese Green Deal heeft de Commissie een nieuwe verhoogde emissiereductiedoelstelling van de EU voor 2030 voorgesteld en het EU ETS uit te breiden tot de scheepvaart”, zegt Martin Dorsman, secretaris-generaal van de ECSA. “Sinds de initiële strategie van de IMO voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door schepen in 2018 werd aangenomen, heeft de sector hard gewerkt aan deze doelen en belangrijke vooruitgang geboekt.”

In december 2019 heeft de sector een voorstel ingediend voor een Internationaal Fonds voor Maritiem Onderzoek en Ontwikkeling. Het voorstel beoogt de invoering van een programma om de introductie van koolstofarme en koolstofvrije technologieën en brandstoffen voor nieuwe en bestaande schepen te versnellen. Volgens Dorsman lijdt het geen twijfel dat de industrie zich volledig inzet voor het koolstofarm maken en de overgang naar groene energie. “De vraag is of een marktgebaseerde EU-maatregel, ter aanvulling van de maatregelen van de IMO, de internationale onderhandelingen in de wielen rijdt en de geboekte vooruitgang ondermijnt. Ook is vraag of het EU ETS effectief en efficiënt is. Zo niet, wat zijn de alternatieven?”

“In plaats van blindelings het EU ETS in te voeren voor de scheepvaartsector die al op weg is naar het koolstofarm maken van de economie, moeten we eerst deze vragen beantwoorden met een onafhankelijke, grondige impact studie”, aldus Dorsman.

Om bij te dragen aan de discussie gaf ECSA (Brussel) in samenwerking met ICS (Londen) opdracht aan Edmund Hughes (Green Marine Associates) om een studie uit te voeren naar zowel de voor- als nadelen van het EU ETS voor de scheepvaart.

Mismatch

Een van de belangrijkste bevindingen is de mismatch tussen het EU ETS en de grote diversiteit in de scheepvaartsector: “De kenmerken van de talrijke scheepstypen, contractuele relaties en exploitanten vormen een zeer complexe markt die waarschijnlijk niet effectief of adequaat zal worden aangepakt. Dit suggereert dat een pragmatische benadering door besluitvormers vereist is, zoals blijkt uit de aanbeveling van het Europees Parlement om het wegvervoer buiten het toepassingsgebied van het EU ETS te laten”, aldus Hughes.

Bovendien zou een dergelijke maatregel de internationale onderhandelingen over de uitvoering van de initiële strategie van de IMO ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen ondermijnen en de politieke spanningen met derde landen vergroten, wat mogelijk tot handelsgeschillen kan leiden.

Een andere bevinding betreft de dominantie van het midden- en kleinbedrijf binnen de sector, waar “administratieve lasten en bijbehorende kosten in vergelijking met andere marktgebaseerde maatregelen aanzienlijk zouden zijn. Dat zou beleidsmakers aan het denken moeten zetten.”

Hughes roept ook de vraag op of de sector zal profiteren van de inkomsten. Afhankelijk van de uiteindelijke opzet zullen de inkomsten uit het EU ETS hoogstwaarschijnlijk geen efficiëntieprojecten ondersteunen en in dat geval zouden ze de energietransitie van de sector niet vergemakkelijken.

Absoluut noodzakelijk

De Europese redersvereniging nodigt alle beleidsmakers uit om met de industrie in gesprek te gaan en openlijk de voor- en nadelen van een EU-beleid en de verschillende beleidsopties te bespreken. “We kijken er ook naar uit om volledig bij te dragen aan de impactanalyse van deze maatregel, die wat ons betreft absoluut noodzakelijk is”, aldus Dorsman.

De studie die Edmund Hughes schreef in opdracht van ECSA en ICS is te downloaden via de website van de Europese redersvereniging.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland