Scheepvaart had 10 procent zuiniger gekund | Maritiem Nederland
Nieuws

Scheepvaart had 10 procent zuiniger gekund

Jan Spoelstra | dinsdag 21 april 2015
Zeevaart, Scheepsbouw

Als reders en scheepsbouwers van tankers, bulkcarriers en containerschepen de laatste twintig jaar meer aandacht hadden gehad voor een efficiënte rompvorm, dan was de wereldscheepvaart op zijn minst 10 procent zuiniger met brandstof.

Die conclusie kan getrokken worden uit een onderzoek dat consultancybureau CE Delft uit Delft uitvoerde in opdracht van de internationale milieuorganisaties Seas at Risk en Transport & Environment. CE Delft vergeleek de rompvorm van dezelfde scheepstypen en van vergelijkbaar tonnage met elkaar. Daaruit bleek dat bulkcarriers tussen 1990 en 2013 gemiddeld met 12 procent meer weerstand door het water glijden en voor tankers en containerschepen daalden de prestaties met 8 procent.

“Vroeger werden schepen doorgaans met een complexer spantenplan gebouwd, met een scherpere boeg en een slanker onderwaterschip. Dat vond rond 1990 zijn optimum”, zo legt Jasper Faber, co-auteur van het rapport en bij CE Delft verantwoordelijk voor het zeevaartonderzoek uit.

Vanaf de jaren negentig zijn er andere overwegingen gaan spelen. De brandstofprijzen in de jaren negentig waren erg laag. Daarna kenmerkten de jaren 2000-2007 zich door sterk stijgende ladingtarieven. “Het is dan voor reders natuurlijk een volstrekt rationele keuze om extra laadvermogen, voller ontworpen schepen, ten koste te laten gaan van brandstofbesparing. Daar komt nog bij dat eenvoudige rompvormen sneller en goedkoper te bouwen zijn dan complexe scherpe rompvormen”, aldus Faber.

Een conclusie van het rapport is verder dat dertig jaar geleden in de vaart gekomen containerschepen gemiddeld nu al voldoen aan de ‘Energy Efficiency Design Index’, standaarden die de IMO vanaf 2020 verplicht stelt voor nieuwbouw schepen.

CE Delft heeft alleen gekeken naar bulkcarriers, tankers en containerschepen, omdat deze scheepstypen de grootste milieu-impact hebben als je kijkt naar de wereldwijde scheepvaart. Verder heeft het Delftse bureau niet gekeken naar motoren. De ontwikkelingen op dat vlak hebben echter niet stilgestaan. Ook vergeleek CE Delft schepen van een vergelijkbaar tonnage met elkaar. Voor tankers en bulkcarriers ging dat goed, daar heeft praktisch geen schaalvergroting meer plaatsgevonden, maar bij containerschepen konden de onderzoekers de schaalvergroting niet meewegen.

Partners Maritiem Nederland