Scheepvaart: eerst meten dan doen | Maritiem Nederland
Nieuws
Foto: Wärtsilä

Scheepvaart: eerst meten dan doen

Rijkert Knoppers | maandag 13 januari 2014
Zeevaart

Het klinkt inmiddels als een cliché: wanneer je brandstof bespaart en dus het milieu, levert dat economische winst op. Een recent rapport van adviesbureau CE in Delft toont aan dat reders en masse zouden moeten beginnen met hun emissies duidelijker in kaart te brengen, om mogelijke besparingsposten te identificeren.

Deze week verscheen een studie van het in Delft gevestigde adviesbureau CE, waaruit blijkt dat grote reders gezamenlijk jaarlijks 9 miljoen euro kunnen besparen op het monitoren, rapporteren en verifiëren (MRV) van CO2-emissies. De Europese Commissie heeft voorgesteld om MRV vanaf 2017 te verplichten voor alle schepen in Europese havens. “De kosten daarvan zijn naar schatting zo’n 75 miljoen euro per jaar”, zegt dr. Jasper Faber van adviesbureau CE, een van de opstellers van het rapport. “Maar door nauwkeurige en geautomatiseerde methoden te gebruiken kunnen de kosten aanzienlijk omlaag.”

Het voorstel van de Europese Commissie is een eerste stap op weg naar verplichte maatregelen, zoals een efficiëntienorm of een emissiebelasting. De zeevaart is wereldwijd de enige sector waar de uitstoot van CO2 nog niet aan banden ligt. Dat komt onder meer omdat de International Maritime Organisation IMO op dit punt geen overeenkomst heeft weten te bereiken.

Volgens Faber hebben nauwkeurige methoden om brandstofverbruik te monitoren als voordeel dat reders maatregelen kunnen treffen om het verbruik te verminderen, bijvoorbeeld door langzamer te varen, de propellers schoon te houden en energiebesparende technieken te installeren. “Verschillende reders hebben hier goede resultaten mee geboekt. Ze zijn brandstofverbruik nauwkeurig gaan bijhouden, hebben de gegevens geanalyseerd en op basis daarvan maatregelen getroffen. Dit heeft efficiëntieverbeteringen van vele procenten opgeleverd.”

Het rapport, dat in opdracht van de in Brussel gevestigde koepelorganisatie Transport & Environment is opgesteld, richt zich net als het voorstel van de EC op schepen vanaf 5.000 ton, maar de aanbevelingen zouden zonder problemen ook naar kleinere schepen te vertalen zijn. Zijn ze ook voor bijvoorbeeld baggerschepen relevant? Faber: “Wel ten aanzien van het brandstofverbruik. Maar er is een verschil, want de methodiek kijkt ook naar de afgelegde afstand van een schip en naar de meegevoerde lading. Maar de afgelegde afstand is voor baggerschepen niet relevant, terwijl de lading voor baggerschepen moeilijk te definiëren is.”

Het hele rapport is hier te bekijken 

Partners Maritiem Nederland