Scepsis in havenkringen over dataplatform Pronto | Maritiem Nederland
Nieuws
Pronto is een belangrijke efficiencyverbetering voor de circa 30.000 schepen die Rotterdam aandoen (beeld: HbR)

Scepsis in havenkringen over dataplatform Pronto

Janny Kok | dinsdag 24 april 2018
Havenbedrijf Rotterdam

“Kunnen verkregen logistieke data voor betere efficiency in de haven zonder meer door het havenbedrijf in de markt worden gezet? En beconcurreert het havenbedrijf de bestaande logistieke dienstverleners met het nieuwe samenwerkingsplatform Pronto dat een vergelijkbaar aanbod doet?”  

Dat waren enkele vragen die tijdens het Havencongres Rotterdam 2018 werden opgeworpen. Op de vraag aan het Havenbedrijf welke nieuwe partners bij Pronto worden betrokken, kwam geen antwoord.

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) is zich bewust van de vraagstelling of data delen in een zogeheten ‘collaborative platform’ een taak is van een overheids-NV. Tijdens de lancering van de nieuwe applicatie Pronto op het Havencongres wierp HbR-directeur Digital Business Solutions Joyce Bliek deze vraag zelf op. Pronto zorgt voor een belangrijke efficiencyverbetering voor de 30.000 schepen die jaarlijks de Rotterdamse haven aandoen. “Dankzij Pronto kan de wachttijd in de haven met 20 procent worden verkort, worden de haventerminals beter bezet en kunnen allerlei diensten aan het schip nauwkeurig worden ingepland en op elkaar afgestemd. Tegelijkertijd wordt de CO2-uitstoot verminderd.”

Tot zover goed nieuws voor de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt en industriecomplex. De nieuwe applicatie lijkt echter ook sterk op wat Dirkzwager, InterTransIS en Teqplay al bieden. Laatstgenoemde biedt de applicatie RiverGuide voor de beroepsvaart en heeft nu ook een app voor de pleziervaart gelanceerd onder de naam RiverGuide Recreant. Deelnemende partijen in het platform RiverGuide zijn de diverse havenautoriteiten en Rijkswaterstaat met Teqplay als commerciële uitbater.

Andere partijen in de logistieke en transportketen die een vergelijkbare informatieservice bieden, volgen de manieren waarop havenautoriteiten zich in de markt positioneren met argusogen, al houden de meesten het desgevraagd bij “daarover doen we geen mededelingen”.

Kritische reacties

Joyce Bliek zegt dat het HbR op dit moment geen mededelingen doet over gesprekken met mogelijke partners. Logistieke dienstverleners houden hun scepsis over met name Pronto voor zich. Deltalinqs en evofenedex voorzitter Steven Lak verwoordde het bij de afsluiting van het Havencongres 2018 aldus: “Het Havenbedrijf roept mogelijke partners op zich voor deelname aan Pronto te melden, omdat het zegt iedereen te willen betrekken. Intussen zeggen kritische marktpartijen: hallo, jullie hebben het product met ons geld gemaakt en nu gaan jullie ons beconcurreren.”

Volgens Lak is er een spanningsveld tussen het vragen van havengeld en het uitnodigen van partijen om deel te nemen aan een door het HbR ontwikkeld product. De havenautoriteit werft met namen van grote rederijen, terminals en Shell om potentiële partners te trekken, maar opereert voorlopig low key.

Oriënterend gesprek

Onder meer InterTransIS heeft een oriënterend gesprek gehad over haar data-uitwisseling diensten die zij sinds 2013 aanbiedt aan de zeescheepvaart naar de havens in het ARA-gebied. Sinds begin dit jaar is deze informatie ook voor de binnenvaart beschikbaar. De InterTransIS partners zijn welwillend aangehoord, maar hebben na wat kritische vragen van hun kant de indruk overgehouden dat hun pakket “bedreigend is voor de omgeving van het Digital Business Solutions management”. Het lijkt er op dat het HbR onder leiding van oud-Shell man Castelein liever zijn bekende netwerk aanboort.

Partners Maritiem Nederland