‘s Werelds eerste ballastwateroplossing voor havens slaagt glansrijk | Maritiem Nederland
Nieuws

‘s Werelds eerste ballastwateroplossing voor havens slaagt glansrijk

Jan Spoelstra | dinsdag 16 augustus 2016
Havens, Damen

Groningen krijgt een primeur met een ballastwater zuiveringssysteem op een ponton, dat schepen zonder eigen zuiveringsinstallatie voor ballastwater kan assisteren bij het lozen van ballastwater in de nabijheid van het kwetsbare Waddengebied.

Damen Green Solutions rondde half augustus de succesvolle test van het InvaSave ballastwatermanagementsysteem af. Dat gebeurde langszij het 800 TEU containerschip ‘Henrike Schepers’ (140 x 21,8 m) van HS Schiffahrt uit Haren Ems (Duitsland). Bij deze tests werd vuil ballastwater in dit mobiele zuiveringssysteem ingebracht, waarna de werking van de technologie onmiddellijk bij het uitpompen werd gemeten. Deze tests hebben aangetoond dat de InvaSave prima in staat is om in havens een volgens de IMO-normen goedgekeurde backup te bieden wanneer het eigen ballastwatersysteem van het schip niet in staat is om ballastwater in te nemen of te lossen.

Het systeem kan ook uitstekend dienst doen wanneer het permanent in een haven wordt gestationeerd als alternatief voor die schepen waarvan de eigenaren niet achteraf een ballastwatersysteem wilden laten inbouwen. Havens kunnen de InvaSave tevens inzetten bij een plotselinge uitbraak van ongedierte in het zeewater.

Steeds meer landen ratificeren de Ballast Water Management Convention (BWMC) van de IMO (International Maritime Organization). Wanneer er nog één grote vlaggenstaat de conventie ratificeert kan ze al in 2017 in werking treden. Volgens Damen kan dit verdrag bij het intreden congestie opleveren in zeehavens wanneer zij geen adequaat backup systeem beschikbaar hebben voor schepen zonder ballastwaterzuivering.

Groningen Seaports is de eerste havenbeheerder in de wereld die dit mobiele ballastwater-zuiveringssysteem beschikbaar stelt. De ligging van Groningen Seaports aan de kwetsbare Waddenzee verplicht hen een voortrekkersrol te spelen op dit gebied. Groningen en Damen voerden het project uit in samenwerking met Koninklijke Wagenborg, Van Gansewinkel, Imares, MEA-nl en Damen. De innovatieve oplossing zal ook andere havenautoriteiten en rederijen aanspreken die in de buurt van gevoelige locaties opereren, zoals natuurgebieden op de UNESCO Werelderfgoedlijst of andere extra kwetsbare stukken zee- of kustgebied.

De uitkomsten van het InvaSave testprogramma voldoen op alle onderdelen aan de D2-Standard van het IMO Ballastwaterverdrag (BWMC). Het programma omvatte ook proeven met zwaar met sediment vervuild water uit de Hull en uit de Thames, rivieren bij Londen. Een belangrijke troef van de InvaSave is de robuustheid van het systeem waardoor het onder alle voorkomende omstandigheden werkt, ongeacht de samenstelling of vervuiling van het ballastwater. De toegepaste testprotocols waren geheel in overeenstemming met de IMO BWMC testvoorschriften en met de aanvullende eisen van de Nederlandse vlaggenstaat van het zeeschip. Alle tests werden uitgevoerd door MEA-nl.

Damen kan de InvaSave technologie leveren als plug & play unit in een zeecontainer. De mobiele container kan op een werkboot worden geïnstalleerd, of in de haven worden verplaatst op een truck of ponton. Het systeem werkt op basis van innovatief filteren in combinatie met UV-technologie, zonder gebruikmaking van chemicaliën of andere gevaarlijke stoffen. IMO-goedkeuring wordt nog in 2016 verwacht en patent is aangevraagd.

Partners Maritiem Nederland