RWS werkt aan betere nivellering sluis Heel | Maritiem Nederland
Nieuws
Sluis Heel ligt in het Lateraalkanaal langs de Maas en bestaat uit twee parallel liggende sluiskolken.

RWS werkt aan betere nivellering sluis Heel

redactie | vrijdag 21 mei 2021
Binnenvaart, Waterbouw en infrastructuur

Vanaf deze maand tot eind december 2021 verricht Rijkswaterstaat onderhoud aan de zogenoemde nivelleersystemen van Sluis Heel. Dit zijn de schuiven waarmee het water in en uit de sluis wordt gelaten.

Voor het functioneren van de sluis is het van groot belang dat de nivelleersystemen hun werk goed doen. Daarvoor vindt er iedere 15 jaar onderhoud plaats aan dit systeem. Het werk wordt uitgevoerd door Mourik-Dynniq, de combinatie van Mourik Infra en Dynniq Nederland (CMD).

Langere schuttijden

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Iedere schuif regelt de toegang tot één put. Om de doorstroom te borgen werkt CMD telkens aan een put tegelijk. De put waaraan gewerkt wordt, moet worden drooggezet om erin te kunnen werken. Als dat gebeurt is de sluis enkele dagen gestremd. Na het droogzetten is de sluis beschikbaar, maar dient de scheepvaart wel rekening te houden met langere schuttijden. Voor omwonenden wordt weinig hinder ervaren van deze werkzaamheden, die in principe alleen op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur worden verricht.

Onderhoud vaarwegen

Jaarrond werkt Rijkswaterstaat Zuid-Nederland via meerdere projecten aan aanleg, beheer en onderhoud op de Maas en kanalen in Noord-Brabant, Zuid Gelderland en Limburg. Altijd met het streven om het dagelijks functioneren van vaarweggebruikers, weggebruikers en omwonenden zo min mogelijk te belemmeren. Overlast is niet altijd te voorkomen, schrijft Rijkswaterstaat.

De werkzaamheden zijn soms nodig vanwege incidenten en storingen, maar vooral om niet alleen nu, maar ook in de toekomst een vlotte en veilige doorstroming van water én van verkeer op en rond het water te kunnen waarborgen.

Partners Maritiem Nederland