RWS gunt dijkversterking Marken aan DEME en JLD | Maritiem Nederland
Nieuws

RWS gunt dijkversterking Marken aan DEME en JLD

redactie | dinsdag 19 oktober 2021
Waterbouw en infrastructuur

Hof van Marken, een aannemerscombinatie van de Vries & van de Wiel (onderdeel DEME) en JLD Contracting uit Edam, gaat de West- en Zuidkade van de dijk rond Marken buitenwaarts versterken. De werkzaamheden beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2023.

De komende tijd zullen de aannemerscombinatie en Rijkswaterstaat de betreffende vergunningen aanvragen, inwoners en ondernemers informeren en het ontwerp optimaliseren. In 2022 worden twee proefvakken aangelegd om na te gaan of het ontwerp in de praktijk uitpakt zoals bedacht. De afronding van de werkzaamheden is afhankelijk van de planning van de aannemer. Dit zal zijn tussen 2025 en 2027. Na voltooiing van de dijkversterking is Marken de komende vijftig jaar beschermd tegen overstromingen.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV-criteria). De plannen van de inschrijvende bedrijven zijn onder meer beoordeeld op de criteria ‘hinderbeperking’, ‘waterveiligheid’, ‘communicatie en samenwerking’ en ‘zettingsbeheersing’. De aanbieding van Hof van Marken had de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Ook de omgeving was nauw betrokken bij de planvorming. In 2016 werd in samenwerking met bewoners gekozen voor een buitenwaartse dijksterking. In 2018 startte de voorbereiding van de realisatiefase. In 2019 was er mogelijkheid tot inspraak op besluiten en vergunningen.

Bij de start van de aanbesteding in oktober 2020 zette RWS via een online marktplein de opdracht uit voor uitvoering van het project. Daarop hebben vijf aannemers interesse getoond en zich aangemeld.Eind juni deden vier partijen een aanbieding voor deze opdracht. Op 30 augustus werd het werk voorlopig gegund aan Hof van Marken. Na het verlopen van de bezwaartermijn is de gunning nu definitief.

Nieuwe dijk tegen bestaande dijk

De dijk om Marken aan de West- en Zuidkade voldoet niet meer aan de huidige waterveiligheidsnormen. Delen van de dijk hebben stabiliteitsproblemen. Daarnaast is de dijk te laag en is de steenbekleding op veel plekken niet stevig genoeg. Daarom wordt buitendijks, tegen de bestaande dijk, een nieuwe (hogere) dijk aangelegd. Daarna wordt de bestaande dijk weggehaald, waarbij zoveel mogelijk materialen uit de bestaande dijk worden hergebruikt in de nieuwe dijk.

De dijkversterking is een uitdagend project, gezien de strenge criteria op gebied van waterveiligheid, kwaliteit en draagvlak in de omgeving. Daarnaast dient de nieuwe dijk te passen bij het cultuurhistorisch karakter, het landschap en de natuur op en rond Marken. Gelijktijdig met de dijkversterking worden er recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals het aanleggen van een nieuw strand op de Noordkade en een ligweide bij de Bukdijk.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project bij Marken is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierin werken waterschappen en RWS samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit, sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 km dijken en 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt.

Partners Maritiem Nederland