RWG investeert in CO2-neutrale containeroverslag | Maritiem Nederland
Nieuws

RWG investeert in CO2-neutrale containeroverslag

redactie | vrijdag 5 november 2021
Zeevaart, Havens

Toekomstbestendig ondernemen betekent voor Rotterdam World Gateway (RWG) ondernemen met oog voor mens en milieu. Daarom investeert RWG in het mogelijk maken van een volledig CO2 neutrale containeroverslag op de terminal in de haven van Rotterdam.

RWG zet al vanaf de start van de bouw van de terminal in op duurzaamheid en streeft continu naar een zo efficiënt mogelijke op‐ en overslag van containers. "We doen er alles aan om te blijven innoveren en te groeien daar waar mogelijk. Onze visie is dat investeringen van vandaag nooit ten koste mogen gaan van de leefkwaliteit van morgen. Wij geven om mens, milieu en samenleving waarbij ecologische aspecten net zo zwaar wegen als economische. Daarom zijn we continu in gesprek met onze omgevingen en gaan we zo duurzaam mogelijk te werk", zegt RWG-ceo Ronald Lugthart.

RWG beperkt de CO2‐uitstoot al tot een minimum. "Al onze kranen en veel van onze voertuigen, zoals de automatisch geleide voertuigen (AGV’s), werken op groene elektriciteit. Waar mogelijk wekken we ook zelf energie op. Daarnaast is RWG de eerste diepzeeterminal dat ‘LNG ready’ is. De transitie van stookolie naar LNG als duurzame brandstof is een belangrijke stap in de verduurzaming van de scheepvaart. Deze ontwikkeling faciliteren wij niet alleen om duurzaam te kunnen werken, maar ook om de impact op het milieu en op de samenleving te verkleinen."

Investeren in CO2 neutraal

Mede dankzij de vergaande elektrificatie en automatisering heeft RWG nu al de laagste uitstoot in de sector. In de komende jaren investeert het terminalbedrijf in het volledig CO2‐neutraal maken van de containeroverslag op de terminal, zodat RWG per 2024 een van de eerste terminals ter wereld is die de uitstoot volledig naar nul hebben gebracht.

Lugthart: “Wij zijn bij RWG toegewijd aan een duurzame en schone operatie. Onze doelstelling om vanaf 2024 volledig emissievrij te zijn is niet alleen ambitieus, maar ook noodzakelijk met het oog op toekomstige generaties.”

Om de uitstoot naar nul te kunnen verlagen is een aantal aanpassingen vereist. Zo zal het deel van de container handling equipment met verbrandingsmotoren, die nu de schonere brandstof GTL (gas to liquid) gebruiken, worden vervangen voor volledig elektrisch equipment. Daarnaast wordt de elektrische en civiele infrastructuur aangepast, onder meer om high power laadpunten te realiseren.

Samenwerking met Shell

In het traject naar CO2 neutraal is het technisch niet mogelijk direct alle uitstoot te voorkomen. Daarom is RWG een samenwerking aangegaan met Shell om de nu nog resterende CO2 uitstoot te compenseren door te investeren in het Nature‐Based Solutions programma van Shell dat door Kiwa is gevalideerd. Het gaat hierbij om projecten gericht op het beschermen en herstellen van natuurgebieden, waarmee CO2 uitstoot door de natuur wordt geabsorbeerd.

Bron: Rotterdam World Gateway

Partners Maritiem Nederland