Rotterdamse industrie kan kwart nationale CO2-reductie realiseren | Maritiem Nederland
Nieuws
Het ontbreekt nu aan een integrale benadering van het industriecluster (foto: Havenbedrijf Rotterdam)

Rotterdamse industrie kan kwart nationale CO2-reductie realiserenredactie | woensdag 25 september 2019
Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam werkt in partnership met bedrijven aan projecten die bijdragen aan de energietransitie. De CO2-reductie door deze projecten telt op tot 12 mton. De doelstelling van het kabinet is om in Nederland in 2030 in totaal 48,7 mton CO2 te reduceren. Dat betekent dat de Rotterdamse projecten bijna een kwart van de totale Nederlandse ambitie kunnen realiseren.

Het Havenbedrijf doet een oproep aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voor een clustergerichte aanpak van de transitie. Door de concentratie van industrie in een klein gebied zijn hier oplossingen mogelijk die elders niet aan de orde zijn. Op projectniveau weten overheid en bedrijfsleven elkaar nu te vinden, maar het ontbreekt aan een integrale benadering van het industriecluster door het Rijk.

Groot aantal projecten

De projecten waar de industrie, het Havenbedrijf en verschillende andere partners aan werken zijn onder meer de ondergrondse opslag van CO2, ontwikkeling van warmtenetten om de restwarmte van de industrie te benutten, de productie van waterstof, de aanlanding van windenergie van de Noordzee, de ontwikkeling van extra infrastructuur voor waterstof en elektriciteit, verschillende recycling-projecten en het vergroten van de productie van biobrandstoffen. Ook in de logistiek lopen projecten zoals elektrische binnenvaart en verduurzaming van de zeescheepvaart.

Het Havenbedrijf ziet het kabinetsvoorstel voor het Klimaatakkoord als een kans om de energietransitie te versnellen, maar heeft ook bedenkingen bij het stuk. Met name de voorgestelde invoering van een CO2-heffing in 2021 is een punt van zorg. Het ombouwen van productieprocessen in de industrie kan niet op zo’n korte termijn. En de noodzakelijke infrastructuur voor transport van bijvoorbeeld CO2, waterstof en restwarmte ontbreken nog vrijwel geheel. Bedrijven kunnen daardoor niet het tempo van de invoering van de extra belasting bijhouden.

In drie stappen duurzaam

De projecten die in sterke mate bijdragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen passen in de ‘in-drie-stappen-duurzaam’ aanpak die in het kader van het Klimaatakkoord is ontwikkeld. In stap 1 ligt de focus op efficiency, benutting van restwarmte en opslag van CO2 onder de Noordzee. In stap 2 gaat het om de ontwikkeling van een nieuw energiesysteem, gebaseerd op groene elektriciteit en waterstof in plaats van olie en aardgas. In stap 3 staat de ontwikkeling van circulaire productieprocessen centraal.

Het Havenbedrijf heeft de ambitie om de koploper van de energietransitie te zijn. Dat is goed voor het klimaat, en kan tegelijkertijd gunstig zijn voor het vestigingsklimaat. Bijvoorbeeld omdat in het havengebied een CO2-netwerk ligt, groene stroom en waterstof beschikbaar zijn voor de industrie en warmte geleverd kan worden aan een warmtenet.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland