Rotterdamse haven zet in op LNG | Maritiem Nederland
Nieuws

Rotterdamse haven zet in op LNG

Bart Stam | maandag 20 augustus 2018

Het gaat nu nog om enkele zee- en binnenvaartschepen maar de Rotterdamse haven wil na 2020 koploper zijn in vloeibaar aardgas (LNG). “Dit jaar leveren we zo’n tienduizend ton aan de scheepvaart, over vijf jaar moet dat één miljoen ton zijn,” aldus Maud Eijgendaal van Havenbedrijf Rotterdam. Twee Noorse multipurpose schepen behoren tot de eerste klanten.

Sinds juni meren de multipurposeschepen mv Kvitnos (‘dolfijn) en mv Kvitbjørn (‘ijsbeer’) van Nor Lines elke vrijdag af in Rotterdam. Zij vervoeren onder andere containers en rollend materieel tussen Hammerfest (Noord-Noorwegen) en Rotterdam.

Op zich niets bijzonders, ware het niet dat beide zusterschepen (bouwjaar 2015) van 120 meter alleen LNG-motoren aan boord hebben. “Hiermee wil Nor Lines de emissies minimaliseren,” aldus Caesar Luikenaar van Samskip, de IJslandse moedermaatschappij. “LNG stoot gemiddeld 25 procent minder CO2 uit dan stookolie, diesel en gasolie. De emissies van SO2, NOx en fijnstof zijn een fractie van conventionele brandstoffen.”

“Qua vaargedrag en veiligheidsmaatregelen is LNG vergelijkbaar met andere brandstoffen,” zegt kapitein Finn Venned van de mv Kvitbjørn. “Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat LNG niet ontsnapt tijdens bunkeren of varen. Maar als dat gebeurt is er geen blijvende milieuschade zoals bij een olielozing.”

Eigen LNG-terminal

Hoewel de Europese LNG-infrastructuur volop in opbouw is, kunnen de Kvitbjørn en Kvitnos reeds bunkeren in diverse Noorse havens en in de Maasstad. Luikenaar: “De keuze voor Rotterdam heeft ook te maken met de gunstige LNG-tarieven en met de goede infrastructuur hier.” Zo beschikt Rotterdam sinds 2011 over de LNG Gate Terminal op de Maasvlakte van 12 miljoen m3.

Momenteel geschiedt het bunkeren met tankwagens op een tijdelijke locatie aan de Prins Willem-Alexanderhaven. Naast de Noorse schepen gaat het om het containerschip Wes Amelie, plus vijf binnenvaartschepen elders in de haven. Havenbedrijf Rotterdam wil deze levering snel vervangen door bevoorradingsvaartuigen en pontons. Dit om meer zee- en binnenvaartschepen te faciliteren. Bijvoorbeeld via het nieuwe supply vessel Cardissa van Shell van 6500 m3.

Een andere mogelijkheid is de FlexFueler001 van Titan LNG. “In december is ons eerste LNG-ponton gereed van 1480 m3,” zegt commercieel directeur Michael Schaap. “Met maximaal 600 m3 per uur kunnen we de Noorse schepen tweemaal sneller laden dan de tankwagens.” Schaap hoopt dat de vraag van de scheepvaart naar LNG snel zal groeien. “Dan laten we veel meer Flex Fuelers bouwen. Niet alleen voor Rotterdam maar ook voor Amsterdam en andere zeehavens.”

Partners Maritiem Nederland