Rotterdam scherpt toelating schepen aan | Maritiem Nederland
Nieuws
Tot op heden is er volgens Havenbedrijf Rotterdam geen sprake van afname van het aantal zee- en binnenvaartschepen.

Rotterdam scherpt toelating schepen aanRedactie | dinsdag 7 april 2020
Havenbedrijf Rotterdam

In het kader van de bestrijding van Covid-19 scherpt het Havenbedrijf Rotterdam de regels voor toelating van schepen aan. De regels zijn van toepassing op bezoekende en vertrekkende schepen.

Voordat schepen de haven binnenvaren, moeten zij een Maritieme Gezondheidsverklaring (Maritime Declaration of Health) indienen bij het Haven Coördinatie Centrum (HCC). Voor schepen in de niet-vitale sector - zoals de cruisevaart en werkschepen - geldt een nog verder aangescherpt toelatingsbeleid.

Coronavirus aan boord

Wanneer een bemanningslid symptomen heeft van het coronavirus moet dit telefonisch aan het HCC worden gemeld. HCC informeert de GGD waarna een arts contact opneemt met de kapitein van het schip voor meer informatie. Alleen in zeer dringende gevallen komt de arts aan boord.

Een zeevarende met lichte coronaklachten blijft aan boord en wordt geïsoleerd. De kapitein dient de Port Health Authority hiervan op de hoogte te stellen via de Maritime Declaration of Health en dagelijks wijzigingen in de situatie aan het HCC te rapporteren.

Mocht de GGD oordelen dat een zieke niet langer aan boord in isolatie kan blijven of dat er onvoldoende isolatiemogelijkheden zijn, dan is er de mogelijkheid van opvang aan de wal. Oordeelt de GGD/arts dat de patiënt levensbedreigend ziek is, dan wordt hij in een Nederlands ziekenhuis opgenomen.

Walverlof. Kort walverlof wordt ten strengste afgeraden. Bemanningen gaan alleen nog van boord vanwege een medische reden.

Scheepsbezoek. Alleen medici en dringend noodzakelijk personeel, zoals voor bevoorrading en reparaties, en overheden, mogen aan boord.

Crew changes. In overleg met onder meer terminals, scheepsagenten, binnenvaart en het Havenbedrijf Rotterdam is besloten crew changes bij voorkeur zoveel als mogelijk via de landzijde uit te voeren, mits dit op een gecontroleerde manier gebeurt en volgens de geldende regels.

Havenoperaties. Wanneer een bemanningslid positief op het coronavirus is getest, kunnen cargo-operaties toch doorgaan. De bemanning mag dan niet in contact komen met havenarbeiders.

Vertrekkend schip. Een schip met een bemanningslid met lichte coronaverschijnselen mag in principe vertrekken. Dit wordt per geval beoordeeld. Bij de goedkeuring voor vertrek wordt de beloodsing meegenomen. Wanneer een loods aan boord moet, is de afspraak om het scheepsvertrek en de uitvoering daarvan per schip te overleggen tussen loodsen, GGD en Havenbedrijf.

Niet minder druk dan anders

Uit het aantal bezoekende zee- en binnenvaartschepen valt volgens Havenbedrijf Rotterdam (nog) niet af te leiden dat er sprake is van een coronacrisis: het is de afgelopen week niet minder druk geweest dan anders, zowel wat containerschepen, tankers als binnenvaartschepen betreft.

Ook de invoering van de verplichte Maritieme Gezondheidsverklaring heeft (nog) niet tot extra maatregelen geleid. Loodsen, sleepdiensten, roeiers en de divisie Havenmeester kennen een normaal ziekteverzuim. Dat geldt, voor zover bekend, ook voor vrijwel alle havengerelateerde bedrijven.

Vanwege het mooie weer voert de Havenmeester extra controles uit of pleziervaartuigen zich houden aan de geldende regels.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Betabanen

Partners Maritiem Nederland