Rotterdamse haven maakt borst nat voor Brexit | Maritiem Nederland
Nieuws
Allard Castelein: “Negotiate for the best and prepare for the worst.” (foto: HbR)

Rotterdamse haven maakt borst nat voor Brexit

Janny Kok | vrijdag 16 februari 2018
Havenbedrijf Rotterdam

CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) toonde zich bij de presentatie van de jaarresultaten van 2017 positief over het overslagresultaat en het financiële gedeelte, maar hij kon de tegenvallers niet onvermeld laten. Het totale overslagresultaat groeide met 1,3 procent van 461 miljoen ton naar 467 miljoen.

Castelein: “De groei van de containeroverslag was spectaculair, er is nog steeds een goede progressie en er is een hoog investeringsniveau in de sector.” De overslagsectoren kolen, minerale oliën en olieproducten namen gezamenlijk met ongeveer 10 procent af. De overslag van LNG steeg met 16,5 procent, maar dat is een geflatteerde stijging gezien het relatief nog lage volume.

Brexit als bedreiging

Dat de groei van de containeroverslag met 10,9 procent naar 13,7 miljoen TEU steeg is een opsteker en versterkt het vertrouwen dat de groei ook komend jaar zal doorzetten. De Rotterdamse haven zal zich echter ook op de mogelijke bedreigingen moeten voorbereiden. De grootste daarvan kan de zogenoemde Brexit zijn die over ruim 400 dagen zijn beslag moet krijgen.

Vooralsnog is er nog steeds een hoop onzekerheid over de manier waarop dat zal gebeuren, maar de haven kan zich niet veroorloven om een afwachtende houding aan te nemen. Castelein meldde dat hij begin deze week aanwezig was bij een overleg met het kabinet, beleidsbepalers en andere stakeholders om een soort denktank samen te stellen voor de mogelijk te nemen maatregelen om de impact van Brexit op te kunnen vangen.

Snijbloemenhandel

Die zijn in de snijbloemenhandel al niet mis. Het HbR voorziet dat de Douane 5 miljoen extra afhandelingen op jaarbasis moet doen voor 77.000 bedrijven die exporthandel voor het Verenigd Koninkrijk hebben. Daarvan hebben zeker 33.000 bedrijven nog nooit de verplichte douanedocumentatie moeten overleggen. De douane- en veterinaire inspectieprocedures beslaan minstens een dag, hetgeen de waarde van de snijbloemen doet verminderen. Daardoor kan het schadebedrag oplopen tot 400.000 euro per dag.

De Brexit schadeposten voor inzet van extra inspecteurs voor handhaving van de Voedsel- en warenwet en voor de douane, de bouw van terminals voor de formele afhandeling van vracht naar Engeland en de mogelijke schade door verlegging van handelsstromen van Calais en/of Hamburg naar Britse havens kan in de tientallen miljoenen euro’s lopen. Castelein wil daarover niet speculeren. “Het is negotiate for the best and prepare for the worst.”

Partners Maritiem Nederland