Rotterdam gaat actief controleren op varend sjorren | Maritiem Nederland
Nieuws

Rotterdam gaat actief controleren op varend sjorren

redactie | woensdag 25 augustus 2021
Havenbedrijf Rotterdam

Vanaf 1 september gaat de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam actief controleren op de naleving van de nieuwe regelgeving over varend sjorren. Sinds april is het verboden voor alle zeeschepen dat containers en andere goederen al varend vast- of losgemaakt worden. In eerste instantie beperkte het havenbedrijf zich tot het geven van voorlichting, maar binnenkort kunnen schepen een boete krijgen bij overtreding van de regels voor varend sjorren.

"Deze maatregel past in ons beleid om de veiligheid en orde op het havenwater te waarborgen. Varend sjorren tast de veiligheid van de bemanning aan en daarmee ook de veiligheid op het havenwater", zegt (rijks)havenmeester René de Vries.

Conform de Havenverordening mag er in het beheersgebied van de Rotterdamse haven aan de kade alleen gesjord worden door bemanning bij schepen kleiner dan 170 meter. Langere schepen mogen alleen door vergunde sjorbedrijven worden gesjord.

Hoe verbaliserend wordt opgetreden laat het Havenbedrijf in het midden. Het Openbaar Ministerie bepaalt uiteindelijk hoe hoog de boete zal zijn bij overtredingen. De aangenomen wijzigingen zijn terug te vinden in het Gemeenteblad 2021 nr. 121493 en de vernieuwde versie van de Havenverordening via overheid.nl.

Partners Maritiem Nederland