Rob Verkerk: 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder' | Maritiem Nederland
Nieuws
Rob Verkerk: 'Eendracht maakt macht en dat is nodig om ambities waar te maken.' (foto: NML)

Rob Verkerk: 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'redactie | donderdag 17 januari 2019
Zeevaart, Maritieme Cluster

De nieuwe NML-voorzitter Rob Verkerk wijst op het belang van samenwerking binnen het maritieme cluster om het ongelijke speelveld in vergelijking met andere Europese landen tegen te gaan. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, zei hij in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de KVNR.

Verkerk wil zich hard maken voor een Green Deal met voldoende financiële incentives en een realistisch tijdpad om als maritiem cluster bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Volgens Verkerk liggen er grote kansen voor het cluster, vooral op het gebied van innovatie, om de Nederlandse concurrentiepositie te versterken. Daarvoor is echter wel een gelijk speelveld nodig binnen Europa, waarbij de Nederlandse interpretatie van wet- en regelgeving Nederlandse bedrijven in gelijke situaties niet benadeelt ten opzichte van het buitenland. 

Ook Sibrand Hassing, voorzitter van de Koninklijke vereniging van Nederlandse Reders, kijkt uit naar de samenwerking met Rob Verkerk. Als lid van NML streeft de KVNR ook naar een goede samenwerking tussen de branches, bedrijven, overheid en politiek om de ambities in de maritieme sector waar te maken. De KVNR is de vertegenwoordiger van in Nederland gevestigde reders die actief zijn in de zeevaart.

Directeur Annet Koster onderstreepte de doelen van de belangenbehartiging van de KVNR. "Reders moeten wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen."

Schone zeescheepvaart

Tijdens de nieuwjaarsreceptie overhandigde Koster de nieuwe brochure 'Voor een schone Nederlandse zeescheepvaart' aan Rob Verkerk. Om op dit gebied flinke stappen te zetten onderscheidt de redersvereniging drie pijlers. Uitgangspunten voor de KVNR zijn dat a) ieder nieuw schip vele malen zuiniger is dan het vorige en energie-efficiënter wordt ingezet, b) bij bestaande schepen door de tijd heen de nodige aanpassingen worden gedaan, en c) de wet- en regelgeving ruimte biedt om te verduurzamen richting 'zero emission'. 

Klimaat triple A

De brochure schetst de kaders van de 'klimaat triple A' van de Nederlandse reders:

  • Anders varen. Verdere optimalisatie van bestaande middelen in de maritieme sector is noodzakelijk. Het gaat dan onder meer om energie-efficiënte inzet van zeeschepen zonder technologische aanpassingen. Dit vereist een omslag in denken van alle partijen in de logistieke keten, zoals havens, verladers en terminals.
  • Aangepaste schepen.  Het technologisch aanpassen van bestaan schepen en het inzetten van technologische ontwikkelingen bij de bouw van duurzame schepen is de tweede pijler. Innovatieve scheepsontwerpen dragen daaraan bij.
  • Alternatieve brandstoffen, materialen en scheepsdesign. De reders werken toe naar alternatieven voor brandstoffen en klimaatneutrale voortstuwing om richting 'zero emission' te gaan. Het gaat dan om het verkennen en testen van alternatieve brandstoffen die nu niet of heel weinig worden gebruikt. Ook wordt samengewerkt om tot nieuwe innovatieve ontwerpen te komen waarbij gebruik wordt gemaakt van andere - en gerecyclede - materialen.
Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland