RIVM ontvangt Maritime KVNR Shipping Award 2021 | Maritiem Nederland
Nieuws

RIVM ontvangt Maritime KVNR Shipping Award 2021

redactie | dinsdag 2 november 2021
Zeevaart

Het RIVM heeft de Maritime KVNR Shipping Award 2021 gewonnen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontvangt de onderscheiding voor de rol die het heeft gespeeld in het realiseren van het Nederlands vaccinatieprogramma voor zeevarenden. RIVM-projectleider Nils van der Kolk ontving de Maritime Award tijdens het Maritime Awards Gala uit handen van KVNR-directeur en juryvoorzitter Annet Koster. 

In het vroege voorjaar van 2021 startte onder leiding van Van der Kolk een traject voor het vaccineren van zeevarenden tegen Covid-19. Deze zogeheten ‘moeilijk bereikbare doelgroep’ had (en heeft) niet of nauwelijks toegang tot vaccinatie binnen de reguliere nationale vaccinatiestrategie. Vanwege de internationale vaar- en reisbewegingen, de vele nationaliteiten van de bemanning aan boord van de zeeschepen én de beperkte tijd die zeevarenden in Nederland doorbrengen, werd al snel duidelijk dat maatwerk nodig was.

Met name dankzij het doortastend optreden van de RIVM-projectleider werd het in mei mogelijk om de redersvereniging KVNR een eigen vaccinatieprogramma in beheer te geven. Hierdoor kon al snel worden gestart met het vaccineren van zeevarenden, ongeacht hun nationaliteit. Vervolgens is binnen drie weken een vaccinatieprogramma opgezet in samenwerking met medische dienstverleners Arbo Unie en KLM Health Services. Het werd een programma voor de Nederlandse zeevaart (schepen onder Nederlandse vlag of beheer) op basis waaronder zeevarenden ongeacht hun nationaliteit in aanmerking komen voor het Janssen-vaccin (waarbij één prik volstaat).

Op 15 juni vond de eerste vaccinatie van zeevarenden plaats onder toezicht van Annet Koster en toenmalig I&W-minister Cora van Nieuwenhuizen (foto: Erik Jansen/KVNR). Tekst gaat verder onder de foto.

Reders en werkgevers waren hierdoor in staat om het reizen van hun bemanningen van en naar de schepen makkelijker te maken. Essentieel want het internationale goederenvervoer (90% van alles) moest doorgaan, ondanks de reisbeperkingen die van land tot land werden ingesteld en van elkaar verschilden. Toen de eerste vaccinatie werd uitgevoerd op 15 juni was Nederland wereldwijd het enige land met een dergelijk uitgebreid maatwerkprogramma voor zeevarenden.

UItbreiding tot alle zeevarenden

Het programma is sinds 1 september uitgebreid naar alle zeevarenden aan boord van zeeschepen die Nederlandse zeehavens aanlopen. Inmiddels hebben ca. 20.000 zeevarenden een vaccinatie kunnen krijgen onder dit programma, dat nog zeker loopt tot 15 maart 2022. 

Partners Maritiem Nederland