Rijk en regio investeren in project Meanderende Maas | Maritiem Nederland
Nieuws
Minister Van Nieuwenhuizen tekende de overeenkomst aan de Maasdijk met het landschap als decor.

Rijk en regio investeren in project Meanderende Maas



Redactie | dinsdag 8 september 2020
Binnenvaart, Baggeren

Rijk en regio gaan 235 miljoen euro investeren in maatregelen voor de veiligheid en kwaliteit van de meanderende Maas tussen Ravenstein en Lith. De versterking van de ruim 26 km lange Maasdijk aan de Brabantse zijde in combinatie met ruimte voor de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde, biedt kansen voor nieuwe natuur, recreatie en economie. Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW), waterschap Aa en Maas en overige partijen maakten de plannen op 7 september bekend.

Minister Van Nieuwenhuizen noemde de samenwerking in de regio een voorbeeld voor de rest van het land. "De plannen voor de Maas zijn goed voor de waterveiligheid en de natuur. Ook het belang van de binnenvaart moet niet worden onderschat."

Minder hoge dijk

Het project valt onder zowel het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en het Deltaprogramma Maas. Door de combinatie van het versterken van de ruim 26 km lange dijk aan de Brabantse zijde met het verruimen van de rivier hoeft de dijk minder hoog. Huizen en karakteristieke bomen langs 3 km dijk, zoals bij Demen - Dieden, blijven behouden. De rivierverruiming aan zowel de Gelderse als Brabantse zijde is goed voor de kwaliteit van het water, de flora en fauna, zoals het rijk met het programma Kader Richtlijn Water wil bereiken.

De provincie Noord-Brabant gaat 500 ha aaneengesloten riviernatuur toevoegen aan het Natuur Netwerk Brabant. Dit past in het programma Meer Maas van Natuurmonumenten. Twee oude meanders bij Megen komen terug, De rivierverruiming levert de 1 miljoen m3 grond op voor de versterking van de nabijgelegen dijk. Het transport met vrachtwagens over de weg is daardoor beperkt en de CO2-uitstoot ook, een duurzame uitvoering. 

In het gebied komen nieuwe en/of verbeterde fiets-, struin- en wandelroutes. Ravenstein, onderdeel van de Zuiderwaterlinie, kan nog meer het karakter van vestingstadje aan de rivier krijgen. De maatregelen zijn ook goed voor de (vrijetijds-) economie aan beide zijden van de Maas. De verbreding van de toegang tot het Burgemeester Delenkanaal verbetert de concurrentiepositie van de haven van Oss (onder meer interessant voor jachtbouwer Heesen Yachts, red.) en de veiligheid voor de scheepvaart op de Maas.

Uitvoering start in 2023

Het voorkeursalternatief dat nu op tafel ligt is het resultaat van een bundeling van krachten van de betrokken partijen en een intensief participatieproces met bewoners en ondernemers. De volgende fase, de planuitwerking, zal naar verwachting in 2022 zijn afgerond. De uitvoering start in 2023. In 2025 is de dijk versterkt en voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen. De afronding van alle werkzaamheden is voorzien in 2028.

Waterschap Aa en Maas is trekker van het project en werkt samen met de provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, de provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en de Gelderse gemeenten Wijchen en West Maas en Waal. 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland