Rijk en gemeente ontwikkelen marineterrein Amsterdam | Maritiem Nederland
Nieuws
Een deel van het marineterrein in Amsterdam krijgt een nieuwe bestemming (foto: Defensie)

Rijk en gemeente ontwikkelen marineterrein Amsterdam

redactie | woensdag 11 juli 2018
Marine, Havenbedrijf Amsterdam

Het ministerie van Defensie, de gemeente Amsterdam en het Rijksvastgoedbedrijf gaan samen met de Rijksbouwmeester het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) ontwikkelen. Er komt onder meer een helikopterlandingsplaats.

In 2013 spraken Defensie en de gemeente Amsterdam af om het terrein aan het Oosterdok gefaseerd over te dragen aan de gemeente. Inmiddels vindt Defensie het noodzakelijk om een groter deel van het complex te behouden. “Het MEA is strategisch gelegen in de hoofdstad. En met een helikopterlandingsplaats is het belangrijk voor de openbare orde en de nationale en internationale veiligheid. Daarnaast willen we zichtbaar blijven in de hoofdstad. De kazerne is een belangrijke locatie om de grote opgave op het gebied van werving en selectie te kunnen realiseren”, aldus minister Ank Bijleveld.

Het Marine Etablissement Amsterdam moet leiden tot een gebied met voldoende ruimte voor innovatie, scholing en wonen en waar ook Defensie een plaats heeft. Leidende principes bij de uitwerking van de plannen zijn verdichting van de bebouwing, medegebruik waar mogelijk (dit geldt voor de sportlocatie en mogelijk voor het evenementengebouw) en inpassing van de terreinafscheidingen in het stedebouwkundig concept.

Investering

Het ministerie heeft toegezegd te investeren in de ontwikkeling van het Defensieterrein. De omvang van het Defensiedeel is nog onderwerp van overleg. Onderzocht wordt hoe en waar op het Defensieterrein een helikopterplaats kan worden gerealiseerd. Die moet veilig zijn en het overige gebruik van het terrein niet onnodig hinderen. Het gebruik van de huidige helikopterplaats wordt zo snel mogelijk afgebouwd. Dit belemmert nu het gebruik van het terrein.

Partners Maritiem Nederland