Reparatie lostrillende klemmen Haringvlietbrug | Maritiem Nederland
Nieuws
Een van de bruggen die hard toe is an onderhoud is de Haringvlietbrug,

Reparatie lostrillende klemmen Haringvlietbrug

redactie | maandag 9 augustus 2021
Binnenvaart, Waterbouw en infrastructuur

Vanaf 23 augustus 2021 gelden er verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug (snelweg A29). De maatregelen zijn ingesteld omdat de klemmen lostrillen door al het verkeer dat over de brug rijdt. Zonder deze maatregelen kan een klem of plaat loskomen.

De maatregelen van Rijkswaterstaat zorgen voor minder trillingen, zodat de brug minder wordt belast en deze veilig blijft voor het verkeer op én onder de brug. De maatregelen blijven van kracht tot aan de renovatie in 2023. Voor zowel weggebruikers als vaarweggebruikers zullen de maatregelen leiden tot hinder.

In eerste instantie zouden de verkeersmaatregelen op 9 augustus ingaan en zou er slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar zijn. In samenwerking met Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie en de politie heeft demissionair minister Van Nieuwenhuizen (I&W) besloten om een maximumsnelheid van 50 km/u in te stellen. Hierdoor is het mogelijk om beide rijstroken (versmald) in gebruik te houden.

Lostrillende klemmen

Het rijdek van de brug bestaat uit 210 aluminium platen die met 700 klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. De klemmen trillen los door al het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Zonder maatregelen is de kans groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug.

Om de brug veilig te kunnen gebruiken tot aan vervanging van de klep in 2023, wordt de maximumsnelheid op de brug verlaagd tot 50 km/h. Dit zorgt voor minder trillingen in de klep van de brug en voorkomt daarmee het lostrillen van platen of klemmen. RWS houdt actief in de gaten of de maatregel het gewenste effect heeft. Bij onvoldoende resultaat zet waar nodig extra maatregelen in.

Renovatie Haringvlietbrug

De klep van de Haringvlietbrug is vanaf begin 2023 aan het einde van haar levensduur en kan dan niet meer veilig bediend worden voor de hoge scheepvaart. De voorbereiding om de klep van de Haringvlietbrug te vervangen is inmiddels in volle gang. Lees meer over de renovatie op de projectpagina A29: Renovatie Haringvlietbrug beweegbare deel van Rijkswaterstaat.

Partners Maritiem Nederland