Renovatie sluizencomplex Harelbeke voltooid | Maritiem Nederland
Nieuws
De nieuwe sluis bij Harelbeke is 230 m lang, 12,5 m breed en is toegankelijk voor schepen met 4,7 m diepgang.

Renovatie sluizencomplex Harelbeke voltooidRedactie | maandag 13 januari 2020
Binnenvaart, Baggeren

Met de voltooiing van de Leiewerken rond het stuwsluiscomplex in Harelbeke is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de vernieuwing van de vaarwegroute tussen Seine-bekken en Schelde-mond. De Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) Leieland van aannemersbedrijven Jan De Nul, Herbosch-Kiere, Engie Fabricom en Aelterman tekende voor het ontwerp en de uitvoering van de werken. 

Vijf jaar lang werkte THV Leieland in opdracht van De Vlaamse Waterweg aan de vernieuwing en modernisering van de stuwsluis, vaarweg en de omgeving langs de Leie in Harelbeke. Jan De Nul en Herbosch-Kiere waren verantwoordelijk voor de bouwkundige werken en de algemene coördinatie. Engie Fabricom stond in voor de elektromechanische werken, Aelterman voor de staalbouwwerken. 

Tijdelijke sluis

Doordat de werkzaamheden midden in de stadskern van Harelbeke plaatsvonden, koos THV Leieland voor de inrichting van een tijdelijke sluis. Deze zorgde ervoor dat de scheepvaart geen hinder ondervond en dat er geen wateroverlast was tijdens de werken.

De nieuwe sluis en stuw werden ingepland op dezelfde locatie als de oude voor een optimaal nautisch en hydraulisch ontwerp. De bouw kon met andere woorden pas beginnen na de inrichting van de tijdelijke infrastructuur en de afbraak van de oude infrastructuur.

Energieneutraal

Naast het nieuwe stuwsluiscomplex bouwde THV Leieland een pompgemaal met twee turbines. Bij wateroverschot zullen de turbines energie opwekken. Omgekeerd, in droge periodes en bij watertekorten kan het pompgemaal water naar het opwaartse waterpand pompen. De verwachte energieopbrengst is hoger dan het verbruik, waardoor het stuwsluiscomplex als energieneutraal beschouwd wordt.

Seine Schelde project

De Leiewerken bij Harelbeke maken deel uit van Seine Schelde project dat de vaarwegverbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken verbetert. Dankzij enkele grootschalige infrastructuurwerken in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zullen binnenvaartschepen tot 4.500 ton in 2027 tussen Gent en Deûlémont aan de Franse grens kunnen varen. In de jaren daarna wordt de vaarroute verder uitgebouwd richting Parijs. De infrastructuurwerken bestaan onder meer uit het vernieuwen van sluizen, stuwen en kaaimuren, het verdiepen van kanalen en het verhogen van bruggen. Aan Franse zijde wordt een nieuw kanaal van 106 km lengte tussen Compiègne en Cambrai gegraven.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland