Provincie Groningen wil dubbel zo grote Eemshaven | Maritiem Nederland
Nieuws

Provincie Groningen wil dubbel zo grote Eemshaven

redactie | woensdag 14 april 2021
Havens

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen de Eemshaven sterk uitbreiden. De uitbreiding is bedoeld voor de vestiging van bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacenters, windenergie, automotive en nieuwe vormen van hightech-bedrijven. Groningen Seaports is enthousiast over de nieuwe plannen.

Binnen de Oostpolder, een gebied van circa 600 hectare, is ruimte voor een bedrijventerrein, dat wordt omzoomd door 'groene bufferzones'. Dit terrein moet vooral de vestiging van bedrijven, die minstens 50 hectare aan ruimte nodig hebben, mogelijk maken.

De ontwikkeling van dit bedrijventerrein is een belangrijke voorwaarde om de kansen voor economische versterking in Noordoost-Groningen te benutten. “Door uitbreiding ontstaat weer ruimte voor de marktvraag, want op dit moment hebben we te maken met schaarste aan grond in de Eemshaven. We kunnen in de Eemshaven, maar ook in Delfzijl, nauwelijks aaneengesloten kavels aanbieden”, zegt CEO Cas König van het havenbedrijf.

Volgens König is er een toenemende vraag naar grote kavels van bedrijven die zich willen vestigen. “Dan heb ik het bijvoorbeeld over bedrijven in de waterstofeconomie, denk aan elektrolysers, maar ook batterijfabrieken, datacenters, bedrijven in de automobielindustrie en nieuwe vormen van hightechbedrijven. De komst van deze bedrijven brengt ons een gevarieerde werkgelegenheid en vernieuwingsmogelijkheden, waarvan we in de regio zeker positieve economische effecten gaan merken.”

Hét duurzame stopcontact

De uitbreiding van de Eemshaven biedt volgens König kansen om hét duurzame stopcontact van Nederland te worden. “We zijn al het stopcontact van Nederland, maar willen uiteraard de productie van schone energie voortzetten. Naast het creëren van werkgelegenheid, draagt de ontwikkeling bij aan de vergroening van de chemische industrie en dus aan de energietransitie. Groningen is van oudsher dé energieprovincie van Nederland en dat willen en moeten we blijven.”

Het plangebied van de Oostpolder sluit aan de noordzijde aan op het bestaande bedrijventerrein Eemshaven en wordt verder begrensd door de spoorlijn (westzijde), de dijk en lintbebouwing van Oudeschip (zuidzijde) en de N33 (oostzijde). König: “Het betekent overigens niet dat alles wordt volgebouwd. Er is ook ruimte nodig voor ontsluitingswegen, kabels en leidingen, groenbuffers, open water en windturbines."

Verdubbeling 

De uitbreiding van de Eemshaven moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten en de raad van de gemeente Het Hogeland, dat onder meer de plaatsen Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen omvat. Het gaat om een uitbreiding van 600 hectare. De Eemshaven zou daarmee in omvang verdubbelen.

 

Partners Maritiem Nederland