Project Meanderende Maas gaat definitief naar Boskalis | Maritiem Nederland
Nieuws
Boskalis geeft de rivier meer ruimte en richt een gebied van 500 hectare in zodat hoogwaardig ecologisch landschap ontstaat.

Project Meanderende Maas gaat definitief naar Boskalis

redactie | maandag 17 mei 2021
Binnenvaart, Baggeren, Waterbouw en infrastructuur

Waterschap Aa en Maas heeft het project Meanderende Maas definitief gegund aan Boskalis. Het gaat om een twee-fasen contract. Boskalis en het waterschap gaan nu samen en in contact met de omgeving het voorlopig ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp en de besluiten, vergunningen en realisatie voorbereiden. Medio 2023 moet de uitvoering beginnen.

Het twee-fasen contract omvat adviesdiensten in de fase van de planuitwerking (fase 1) en als aan de randvoorwaarden voor de uitvoering wordt voldaan de realisatie van het werk (fase 2). De projectorganisatie gaat samen met Boskalis de komende jaren het ontwerp en de planologische besluiten verder uitwerken en ook de voorbereiding voor de realisatie van het werk opstarten. Dit doen zij samen met bestuurlijke partners en omgeving.

De planfase wordt naar verwachting eind 2022 afgerond en de verwachting is dat medio 2023 de uitvoering kan beginnen. De opdrachtverlening voor de realisatie van het werk zal 2023 plaatsvinden na besluitvorming hierover in de stuurgroep, waarin de partners van het project zijn vertegenwoordigd. Naar verwachting zal de dijk eind 2025 weer voldoen aan alle geldende eisen en eind 2027 en 2028 worden de natuurwaarden gekoppeld aan Kaderichtlijn Water en Natuurnetwerk Brabant opgeleverd.

Partners Maritiem Nederland