Praktijkonderwijs | Maritiem Nederland
Nieuws

Praktijkonderwijs

| dinsdag 11 juli 2006

Studenten van het visserijonderwijs bleken tijdens bezoek aan bedrijven goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. De leerlingen kregen in het kader van het lespakket Vissen met toekomst een vierdaags lesprogramma voorgeschoteld met onder meer een bezoek aan het Juttersmuseum en een vistocht met een TX-10 vissersboot. Hiermee hoopt men de visserijpraktijk en natuur- en milieuorganisaties dichter bij elkaar te brengen. Imago en identiteit van de visserij kwamen eveneens aan bod. Of het lespakket het gewenste effect sorteert sorteert, is de vraag want het gros van de studenten liet duidelijk blijken niet open te staan voor een dialoog met actiegroepen als Greenpeace. De Greenpeace-campagnes en -reclamespots stellen het visserijberoep volgens hen in een slecht daglicht.

Partners Maritiem Nederland