Rotterdam zet in op digitalisering en energietransitie | Maritiem Nederland
Nieuws
Castelein: 'In de overslagcijfers voor natte en droge bulk is de energietransitie al goed zichtbaar.'

Rotterdam zet in op digitalisering en energietransitie

Bart Stam | vrijdag 14 februari 2020
Havenbedrijf Rotterdam

Voor bestuursvoorzitter Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam(HbR) staat als een paal boven water wat de speerpunten zijn voor de komende jaren: digitalisering en energietransitie. “Op beide terreinen willen we internationaal voorop lopen”, aldus de CEO. “Maar daarvoor hebben we wel de steun nodig van zowel bedrijven als de overheid.” Inclusief de fysieke infrastructuur gaat de grootste haven van Europa hierin de komende jaren zo’n anderhalf miljard euro investeren.

Havenbedrijf Rotterdam staat voor de flinke opgave om in 2030 de CO2-uitstoot van zo’n 33 miljoen ton met 49 procent te verminderen ten opzichte van 2017. Geen sinecure voor een zeehaven die van oudsher is gericht op ruwe olie en steenkool. “Toch is dit de koers voor de komende jaren”, aldus de bestuursvoorzitter tijdens de presentatie van de jaarcijfers. “Het afgelopen jaar hebben we al flinke stappen gezet in de uitvoering van projecten. De tijd van praten is voorbij.”

Als voorbeelden van deze energietransitie noemt Castelein de start van een grootschalig leidingnetwerk voor CO2-opslag, de verdere uitbouw van een regionaal leidingnetwerk met restwarmte van Rotterdamse havenbedrijven, een nieuwe recyclingfabriek voor batterijen (uRecycle), de bouw van de grootste offshore windturbines door SIF op de Maasvlakte en LED-verlichting in het Botlekgebied. Voorts loopt er een proefproject met mobiele walstroomkasten voor de shortsea aan de Parkkade. Samen met BP en Nouryon onderzoekt HbR de haalbaarheid van de grootste groene waterstoffabriek van Europa. Deze moet jaarlijks zo’n 45.000 ton gaan produceren.

Meer LNG en biomassa

“In de overslagcijfers voor natte en droge bulk is de energietransitie al goed zichtbaar”, stelt Castelein. “Mede dankzij investeringen in bunkerfaciliteiten en nieuwe schepen, is het aandeel van LNG het afgelopen jaar flink gestegen van 5,2 naar 7,1 miljoen ton, een toename van 36,6 procent.” Ook biodiesel en biomasssa namen vorig jaar flink toe met respectievelijk 1,3 miljoen en 900.000 ton. Bij biomassa gaat het vooral om houtpellets voor de elektriciteitsproductie.

Daarentegen daalde de aanvoer, opslag en doorvoer van steenkool met maar liefst 14,8 procent naar 21,6 miljoen ton. Oorzaak is vooral de sterk gedaalde vraag van kolencentrales en staalbedrijven in Duitsland. Ook de aanvoer van minerale olieproducten daalde met zo’n 12,2 procent van 77,6 naar 68,1 miljoen ton. Volgens Castelein heeft dit voor een belangrijk deel te maken met het IMO-verbod vanaf 1 januari 2020 voor het varen op stookolie met een hoger zwavelpercentage dan 0,5 procent.

Digitalisering

Op het gebied van digitalisering blijft het Rotterdamse havenbedrijf de komende jaren miljoenen euro’s investeren. Castelein: “Daarbij gaat het enerzijds om efficiencyverhoging van de logistieke goederenstromen maar ook in een betere beveiliging en cybersecurity.” Een voorbeeld van dit laatste is Boxinsider, een nieuw online trackingsysteem voor containers.

“Qua logistiek valt er nog veel winst te behalen in de Rotterdamse haven”, meent Castelein die aantrad in 2014. “Zo arriveert gemiddeld dertig procent van de schepen te laat op hun ligplaatsen.” Systemen als Pronto (scheepsafhandeling) en Portbase, een online reserveringsystemen voor ligplaatsen en een nieuwe app voor bunkeren moeten de efficiency van de zee- en binnenvaart verder verhogen.

Blijven investeren

Volgens Castelein en Vivienne de Leeuw, sinds juli 2019 de financieel directeur, blijft het havenbedrijf de komende jaren flink investeren. “Op een omzet van 706,6 miljoen euro hebben we in 2019 bijna de helft – 338,3 miljoen euro – geïnvesteerd in fysieke infrastructuur, energietransitie en digitale systemen. De komende jaren blijft dit gemiddeld tussen de driehonderd en vierhonderd miljoen euro. Deze middelen hebben we dankzij onze goede financiële situatie.”

 

Kerncijfers Havenbedrijf Rotterdam 2019

Totale overslag: 469, 4 miljoen ton

Containers: 14,8 miljoen TEU

Omzet: 706,6 miljoen euro

Investeringen: 338,3 miljoen ton

Partners Maritiem Nederland